CATEGORIES
MENU

การเลือกซื้อโซลินอยด์วาล์ว ควรเลือกอย่างไร

การเลือกซื้อโซลินอยด์วาล์ว ควรเลือกอย่างไร

เทคนิคการเลือกซื้อโซลินอยด์วาล์วแบบง่ายๆ ประยุกต์ใช้งานได้จริง

ในระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์นั้น อุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการควบคุมของไหลก็จะหนีไม่พ้นโซลินอยด์วาล์ว ซึ่งวาล์วประเภทนี้จะมีหน้าที่ในการควบคุมการไหลของของไหลระหว่างทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆเข้ามา ช่วยในการทำงานยกตัวอย่างเช่น แรงดัน หรือกระแสไฟฟ้าเป็นต้น

รูปแบบและการทำงานของโซลินอยด์วาล์วนั้น ผู้เขียนก็ได้ลงเนื้อหาไปแล้วบ้างบางส่วน โดยท่านสามารถอ่านได้เพิ่มเติมได้ที่ การแบ่งโซลินอยด์วาล์ว โดยอ้างอิงจากรูปแบบการทำงาน แต่ในบทความนี้ผู้เขียนก็จะนำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อโซลินอยด์วาล์วมาให้ทุกท่านได้อ่านกันค่ะ

การเลือกซื้อโซลินอยด์วาล์ว ดูไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยสำหรับมือใหม่ เพราะถ้าหากว่าเราไม่ทราบรูปแบบ ประเภท หรือการทำงานของวาล์วประเภทนี้แล้ว ก็อาจจะทำให้เราเสียทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อวาล์วดังกล่าว ตลอดจนเสียเวลาในการเลือกซื้อวาล์วดังกล่าวอีกด้วย แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาหลักค่ะ เพราะปัญหาหลักที่แท้จริงก็คือ เราไม่สามารถดึงประสิทธิภาพการทำงานออกจากโซลินอยด์วาล์วได้นั่นเอง ดังนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อวาล์วควบคุมของไหลประเภทนี้ เราจำเป็นที่จะต้องมาศึกษากับข้อมูลที่จำเป็นในขั้นพื้นฐานกันก่อนค่ะ

ในบทความนี้ผู้เขียนก็จะมาอธิบายถึง ส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในโซลินอยด์วาล์วกัน รวมทั้งจะอธิบายวิธีการทำงานของวาล์วดังกล่าว ในการควบคุมของไหลและก๊าซเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเทคนิคและแนวทางในการเลือกซื้อโซลินอยด์วาล์วที่เหมาะสมอีกด้วย

ส่วนประกอบพื้นฐานของโซลินอยด์วาล์ว

ประเภทของโซลินอยด์วาล์ว ที่จะยกมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายถึงส่วนประกอบ ในที่นี้ก็จะเป็นโซลินอยด์วาล์วที่ทำงานแบบ direct operated โดย solenoid valve ประเภทนี้เป็นวาล์วที่ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย มี plunger ในการควบคุมการเปิดและปิดวาล์ว และคอล์ยที่ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้ามาสร้างสนามแม่เหล็กควบคู่ไปกับขดลวดที่อยู่ภายใน อีกทั้งยังมีสปริงที่คอยประสานการทำงานเพิ่มเติมอีกด้วย

การทำงานเบื้องต้นของโซลินอยด์วาล์ว

ในที่นี้จะอธิบายการทำงานของ โซลินอยด์วาล์วแบบ direct operated เหมือนเดิมค่ะ เนื่องจากว่าเป็นวาล์วที่มีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นวาล์วที่มีการทำงานแบบ NC:Normally Closed นั่นก็คือเป็นวาล์วที่มีสถานะปกติปิด และยังเป็น วาล์วควบคุมของไหล ที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบันอีกด้วย

โซลินอยด์วาล์วแบบ direct operated

รูปตัวอย่าง direct acting solenoid valve

1. ในสถานะปกติวาล์วประเภทนี้จะทำการปิดกั้น ไม่ให้ของอะไรระหว่างช่องทางหนึ่งไหลไปทางอีกช่องทางหนึ่งได้โดยจะมีสปริงทำหน้าที่กดแผ่น plunger เพื่อไปปิดช่องหรือรูที่อยู่ในวาล์วอีกครั้งหนึ่ง

2. เมื่อโซลินอยด์วาล์วได้รับการกระตุ้นโดยการจ่ายกระแสไฟเข้าไปที่คอล์ย ก็จะทำให้คอล์ยทำการสร้างสนามแม่เหล็ก ซึ่งการทำงานนี้จะทำงานควบคู่กับขดลวดไฟฟ้าที่อยู่ภายใน เมื่อได้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว สนามแม่เหล็กดังกล่าวก็จะไปบังคับให้สปริงหดตัว เพื่อบังคับแผ่น plunger ทำการเลื่อนขึ้นเพื่อเปิดรูให้ของไหลอีกช่องทางหนึ่งสามารถไหลไปอีกช่องทางหนึ่งได้

3. เมื่อเรางดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ คอล์ยโซลินอยด์วาล์ว สปริงยืดตัวออก และจะไปบังคับให้แผ่น plunger ดันปิดรูของวาล์วเพื่อการการไหลของของเหลว

4. โดยทั่วไปแล้ว การทำงานของโซลินอยด์วาล์ว ไม่ว่าจะเป็นแบบไฟฟ้า หรือวาล์วควบคุมแบบลม หรือแบบน้ำ แบบทองเหลือง ก็มีความใกล้เคียงกันค่ะ แตกต่างกันเพียงออปชั่นบางส่วน ที่อาจจะมีผลต่อการทำงานในประเภทหรือรุ่นนั้นๆเท่านั้น(อาจจะมีการเพิ่มเติมเองจากผู้ผลิต)

ข้อสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อโซลินอยด์วาล์ว

ก่อนที่เราจะซื้อ วาล์วแบบโซลินอยด์ มาใช้งานเราควรมีข้อพิจารณาถึงออปชั่นต่างๆ ที่เราสามารถใช้กับโซลินอยด์วาล์วได้ โดยข้อมูลด้านล่างนี้จะเป็นข้อสำคัญที่เราจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกในการเลือกซื้อ วาล์วควบคุมแบบโซลินอยด์

1. จำนวนรูหรือ port ของวาล์ว:

โดยทั่วไปแล้วโซลินอยด์วาล์วจะมีเพียงแค่ 2 รู หรือ 2 ports เท่านั้น นั่นก็คือรูสำหรับการนำของไหลเข้า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า inlet และรูสำหรับจ่ายของไหลออก จากตัววาล์วหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า outlet

ถ้าหากว่าเราต้องการควบคุมของไหลแบบเข้าและออกหลายทาง เราอาจจะเลือกโซลินอยด์วาล์วแบบอื่น มาใช้งานได้ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง(3/2ทาง) หรือ โซลินอยด์วาล์วแบบ 5/2 ทาง เป็นต้น

2. อัตราการไหลของของไหลที่ต้องการ

ในส่วนของอัตราการไหลของของไหลนี้ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เราควรที่จะพิจารณาเป็นอันดับแรกเหมือนกัน เนื่องจากว่าถ้าหากของไหลมีอัตราการไหลที่ไม่เหมาะสมกับระบบของเราแล้ว ก็จะทำให้ระบบของเราทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพได้ค่ะ และนอกจากอัตราการไหลของของไหลแล้วเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของรูของโซลินอยด์วาล์วอีกด้วย เพราะรูดังกล่าวก็มีปัจจัยต่อการไหลของของไหลด้วยเช่นกัน

3. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานกับโซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์วในปัจจุบันนั้นจะมีให้เราเลือกใช้งานโดยแบ่งตามกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาช่วยกระตุ้นเช่น โซลินอยด์วาล์วแบบใช้กระแสไฟฟ้า 4,6,12VDC, แบบ 24VDC, แบบ 220VAC ซึ่งประเภทของกระแสไฟฟ้าเหล่านี้จะต้องกระแสไฟฟ้าที่ระบบของเรารองรับได้ หรือตรงตามที่เราได้ออกแบบไว้

โซลินอยด์วาล์วแบบ 12VDC

*รูปตัวอย่าง โซลินอยด์วาล์วแบบ 12VDC

อีกทั้งรูปแบบกระแสไฟฟ้าดังกล่าว ยังจำเป็นต่อความปลอดภัยของระบบหรือผู้ใช้งานหรือสภาวะแวดล้อมอีกด้วย เช่นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะนำโซลินอยด์วาล์วไปใช้กับพื้นที่ที่มีความชื้นสูง หรือน้ำขังเป็นจำนวนมาก เราจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้โซลินอยด์วาล์วแบบกระแสตรงหรือ VDC เนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าตรงนั้นจะไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือระบบมาก เมื่อเทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้าสลับ(VAC)

แต่ถ้าท่านต้องการนำโซลินอยด์วาล์วไปใช้งานในพื้นที่ ที่มีความปลอดภัยในเรื่องของการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่แล้ว ท่านสามารถใช้ได้ทั้งโซลินอยด์วาล์วแบบกระแสตรงและกระแสสลับค่ะ

สุดท้ายแล้ว การเลือกโซลินอยด์วาล์วให้มีความเหมาะสม ต่อรูปแบบการใช้งานในระบบของเรา ถือได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า ถ้าหากท่านเลือกโซลินอยด์วาล์วมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมแล้ว ระบบนิวเมติกส์หรือไฮโดรลิคของท่านก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ตลอดจนท่านสามารถลดต้นทุนให้ต่ำลงได้อีกทางหนึ่งด้วย