CATEGORIES
MENU
  เชื่อมต่อร้าน

  โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve

  โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve วาล์วควบคุมของไหล ประสิทธิภาพสูง ราคาย่อมเยา

  Solenoid Valve/โซลินอยด์วาล์ว

  โซลินอยด์วาล์ว ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์เชิงอิเล็คโตรแมคเนติคที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อระบบนิวเมติกส์และระบบอื่นๆ โดยอุปกรณ์นี้จะเข้ามาช่วยในการควบคุมทิศทางของของไหลรูปแบบต่างๆ ซึ่งพื้นฐานการทำงานของวาล์วแบบโซลินอยด์ จะอาศัยพลังงานไฟฟ้าทั้งที่อยู่ในรูปแบบของไฟฟ้ากระแสสลับ(AC:กระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านเรือนทั่วไป) หรือไฟฟ้ากระแสตรง(DC:กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือชุดเรกกูเรเตอร์แปลงไฟ) มาช่วยกระตุ้นหรือเลี้ยงคอยล์(หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าขดลวด) ที่อยู่ภายในวาล์วเพื่อให้ทำงานอีกครั้งหนึ่ง

  ลักษณะของการทำงานโดยทั่วไปของวาล์วแบบโซลินอยด์ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ ด้วยกันคือ แบบสถานะที่เป็น NC:Normally Closed (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สถานะปรกติปิด) และแบบสถานะที่เป็น NO:Normally Opened (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สถานะปรกติเปิด)

  นอกจากนี้วาล์วแบบโซลินอยด์ยังสามารถแยกออกตาม รูปแบบการเปิด-ปิด ได้อีก 3 รูปแบบได้แก่:

  1. รูปแบบการเปิดและปิด โดยอาศัยแรงจากคอยล์(Coil) หรือสปริงที่อยู่ภายในตัวโซลินอยด์ โดยรูปแบบนี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Direct Operated สามารถพบได้ใน วาล์วแบบ 2 ทาง ทั้ง NO และ NC
  2. รูปแบบการเปิดและปิด โดยอาศัยความต่างของแรงดันขาเข้าและขาออกของของไหลนั้นๆ ปรกติจะเรียกรูปแบบนี้ว่า Pilot Operated ส่วนใหญ่จะพบใน วาล์วแบบ 3 ทาง, วาล์วแบบโซลินอยด์ยี่ห้อแอร์แทค(AirTac Solenoid Valve) และยี่ห้ออื่นๆ เป็นต้น
  3. สุดท้ายจะเป็นรูปแบบการเปิดและปิด โดยอาศัยโครงสร้างของตัววาล์วเอง ทั้งจากคอยล์เองและโครงสร้างภายในด้วย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Combined Operated เป็นวาล์วที่เหมาะสำหรับงานเฉพาะเจาะจงหรือในระบบนิวเมติกส์ของอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่

  โครงสร้างพื้นฐานของโซลินอยด์วาล์ว

  อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าวาล์วแบบโซลินอยด์นั้นเป็นอุปกรณ์เชิงอิเล็คโตรแมคเนติค กล่าวคือโครงสร้างภายในจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ โซลินอยด์และวาล์ว ซึ่งโซลินอยด์นั้นจะเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ Plunger ทำงานแบบขึ้นลง ส่วนวาล์วนั้นจะทำหน้าที่เปิด-ปิดหรือกั้นของไหลประเภทต่างๆ ยกอย่างเช่น น้ำ, น้ำมัน, ลม, แก๊ส หรือสารเคมีที่เป็นของเหลวต่างๆ เป็นต้น

  สถานะการทำงานแบบ NC:Normally Closed(ปรกติปิด)

  โซลินอยด์วาล์วแบบปรกติปิด(NC:Normally Closed) นี้โดยสถานะเริ่มแรกนั้น ขณะที่เราไม่ได้จ่ายไฟเลี้ยงจะอยู่ในสถานะปิดค่ะ(Close) ซึ่งของไหลที่ต้องการควบคุมนั้น จะไม่สามารถไหลผ่านวาล์วที่อยู่ภายในตัวโซลินอยด์ได้ จนกว่าเราจะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปจ่ายให้กับคอยล์ที่อยู่ในวาล์วเพื่อสั่งให้วาล์วเปิด(Open)ให้ของไหลต่างๆผ่านตัววาล์วจากด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่งได้

  สถานะการทำงานแบบ NO:Normally Opened(ปรกติเปิด)

  โซลินอยด์วาล์วแบบปรกติเปิด(NO:Normally Open) จะมีลักษณะการทำงานที่ ตรงกันข้ามกับแบบ NC กล่าวคือ ในสถานะปรกติคือไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงคอยล์นั้น โซลินอยด์ประเภทนี้จะทำการเปิดวาล์ว และจ่ายของไหล/ของเหลว/น้ำให้เราเลย แต่เมื่อใดที่ตัวโซลินอยด์ถูกกระตุ้นหรือจ่ายด้วยกระแสไฟฟ้าก็จะทำการปิดวาล์วเพื่อกั้นของไหลให้เราทันที

  ในปัจจุบันนี้ โซลินอยด์วาล์ว สำหรับควบคุมของไหล จะมีให้เราได้เลือกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งที่เป็นแบบใช้กระแสไฟฟ้า AC(220VAC: ไฟฟ้าภายในบ้านทั่วไป) และแบบใช้กระแสไฟฟ้า DC(เช่น Solenoid Valve แบบ 12VDC, 24VDC เป็นต้น) และนอกจากนี้ยังสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกเช่น วาล์วน้ำ, วาล์วลม, วาล์วแบบพลาสติก, แบบใช้กับความร้อนหรือไอน้ำ, สำหรับงานที่เกี่ยวกับแก๊ส, สำหรับงานหรือระบบที่มีแรงดันสูง และสุดท้ายก็คือ วาล์วแบบทองเหลือง อีกด้วย

  การนำวาล์วโซลินอยด์ไปประยุกต์ใช้งาน

  ท่านทราบหรือไม่ว่า ประโยชน์ของโซลินอยด์วาล์ว มีค่อนข้างหลากหลาย และแน่นอนว่าจะต้องถูกนำมาประยุกต์ใช้งานกันอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบันด้วยเช่นกัน ซึ่งข้อดีของวาล์วประเภทนี้ก็คือ เราสามารถนำไปติดตั้งเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวได้อย่างสะดวกง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น ควบคุมการจ่ายน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ สวนหย่อม แปลงผัก ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือในเรือนเพาะชำต่างๆ หรือแม้กระทั่งสามารถนำไปติดตั้ง เพื่อควบคุมการจ่ายของเหลวประเภทต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์ เช่น น้ำยา/สารเคมี, แก๊ส, น้ำดื่ม/เครื่องดื่มประเภทต่างๆ เป็นต้น

  นอกจากนี้ ในด้านระบบนิวเมติกส์หรือไฮโดรลิค เรายังสามารถนำ โซลินอยด์วาล์วทั้งแบบ NC และ NO ไปใช้ควบคุมการทำงานกระบอกลม กระบอกสูบไฮโดรลิค หรือพวกวาล์วที่มีขนาดใหญ่กว่าในอุตสาหกรรมหนัก/ใหญ่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เพียงแค่เรานำวาล์วแบบโซลินอยด์นี้ไปติดตั้งในระบบร่วมกับวงจรควบคุม(ด้วยกระแสไฟฟ้า) เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถสั่งจ่ายหรือควบคุมของไหลได้อย่างสะดวกแล้วล่ะค่ะ ซึ่งภายในระบบควบคุมนั้น เราสามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆ มาช่วยควบคุมการทำงานให้มีความยืดหยุ่นได้อีกด้วย เช่น ชุดตรวจจับระดับน้ำ ชุดเซ็นเซอร์รูปแบบต่างๆ นาฬิกาตั้งเวลา/Timer และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสุดท้ายแล้ววาล์วประเภทนี้ถือได้ว่ามีประโยชน์มากในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างไร

  งานประเภทไหนที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

  1. งานควบคุมทิศทางการไหลของของเหลว หรือของไหลรูปแบบต่างๆ ที่มีความหนืดใกล้เคียงกับน้ำ, ลม, หรือแก๊ส
  2. งานที่ต้องการควบคุม/จ่ายของไหลแบบอัตโนมัติด้วยกระแสไฟฟ้า (Automation System: งานที่ต้องการลดการใช้แรงงานจากมนุษย์)
  3. งานที่มีความเสี่ยงต่อปลอดภัยของมนุษย์เช่น สภาวะแวดล้อมโดยรวม, สารเคมีต่างๆ เป็นต้น
  4. งานที่ต้องการประสิทธิภาพ และความแม่นยำสูงในการควบคุมของไหลในทิศทางต่างๆ ตามที่ระบบต้องการ

  หากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา โซลินอยด์วาล์วคุณภาพสูง ที่มาพร้อมกับราคาที่เหมาะสม สำหรับใช้งานควบคุมของไหลในระบบนิวเมติกส์ หรืองานเฉพาะทางของท่าน ทางร้านเด่นศักดาของเราก็มีวาล์วแบบโซลินอยด์ประเภทต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้านบนนี้ไว้บริการลูกค้าอย่างมากมาย นอกจากนี้ทางร้านยังมีวาล์วที่เป็นโซลินอยด์แบบอื่นๆ โดยแบ่งตามยี่ห้อ/แบรนด์/ประเภท เช่น ยี่ห้อ SMC, ยี่ห้อ CKD, ยี่ห้อแอร์แทค AirTac และแบบใช้งานทั่วไป ให้ท่านได้เลือกใช้งานเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

  เมื่อลูกค้าสั่งซื้อวาล์วแบบโซลินอยด์กับทางร้านวันนี้ ลุ้นรับสิทธิพิเศษกับโซลินอยด์วาล์ว ราคาถูกสุดๆ พร้อมกับโปรโมชั่น และส่วนลดอื่นๆมากมาย(ยิ่งสั่งซื้อมากยิ่งถูกมาก) กรณีที่ท่านต้องการขอใบเสนอราคา หรือต้องการสั่งซื้อในจำนวนมากเพื่อใช้งานองค์กร หน่วยงานหรืออุตสาหกรรมของท่าน ท่านสามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าติดต่อเรา(เมนูด้านบนของเว็บไซต์)ค่ะ

  สินค้าที่เกี่ยวข้องกับโซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve:

  แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด /เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
  แสดง:
  เรียงลำดับโดย:
  โซลินอยด์วาล์ว solenoid valve - SMC โซลินอยด์วาล์ว 5/2way, Single, ขนาด=1/4 :SY7120-4DZ-02
  2,618.00 บาท
  2,605.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 2,605.00 บาท
  โซลินอยด์วาล์ว solenoid valve - SMC โซลินอยด์วาล์ว 2/2way(N.C.), ทองเหลือง, ขนาด=3/4 :VXZ252HZ2G-AC220
  3,052.00 บาท
  3,037.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 3,037.00 บาท
  โซลินอยด์วาล์ว solenoid valve - SMC โซลินอยด์วาล์ว 2/2way(N.C.), ทองเหลือง, ขนาด=1 :VXZ262KZ2G-AC220
  3,508.00 บาท
  3,490.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 3,490.00 บาท
  โซลินอยด์วาล์ว solenoid valve - SMC โซลินอยด์วาล์ว 2/2way(N.C.), ทองเหลือง, ขนาด=1/2 :VXZ242FZ2G-AC220
  2,526.00 บาท
  2,513.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 2,513.00 บาท