CATEGORIES
MENU
  เชื่อมต่อร้าน

  Solenoid Valve/โซลินอยด์วาล์ว

  Solenoid Valve/โซลินอยด์วาล์ว

  โซลินอยด์วาล์ว ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์นิวเมติกที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่เข้ามาช่วยในการควบคุมของไหล โดยพื้นฐานการทำงานของ Solenoid Valve นี้จะอาศัยพลังงานไฟฟ้าทั้งที่อยู่ในรูปแบบของไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) หรือไฟฟ้ากระแสตรง(DC) มาช่วยกระตุ้นหรือเลี้ยงคอล์ย(หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าขดลวด)ที่อยู่ภายใน Solenoid Valve เพื่อให้ทำงานอีกครั้งหนึ่ง โดยลักษณะของการทำงานของโซลินอยด์วาล์วโดยทั่วไป จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ ด้วยกันคือ สถานะ NC:Normally Closed(หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สถานะปรกติปิด) และสถานะ NO:Normally Opened(หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สถานะปรกติเปิด)

  นอกจากนี้ Solenoid Valve ยังสามารถแยกรูปแบบการเปิด-ปิดได้อีก 3 รูปแบบได้แก่:

  1. รูปแบบการเปิดและปิด โดยอาศัยแรงจากคอล์ย(Coil) หรือสปริงที่อยู่ภายในตัวโซลินอยด์ โดยรูปแบบนี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Direct Operated
  2. รูปแบบการเปิดและปิด โดยอาศัยความต่างของแรงดันขาเข้าและขาออกของของไหลนั้นๆ ปรกติจะเรียกรูปแบบนี้ว่า Pilot Operated
  3. สุดท้ายจะเป็นรูปแบบการเปิดและปิด โดยอาศัยโครงสร้างของตัว Solenoid Valve เองทั้งจากคอล์ยเองและโครงสร้างภายในด้วย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Combined Operated

  โครงสร้างพื้นฐาน

  โซลินอยด์วาล์วนั้นเป็นอุปกรณ์เชิงอิเล็คโตรแมคเนติค กล่าวคือโครงสร้างภายในจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ โซลินอยด์ และ วาล์ว ซึ่งโซลินอยด์นั้นจะเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ Plunger ทำงานแบบขึ้นลง ส่วนวาล์วนั้นจะทำหน้าที่เปิด-ปิดหรือกั้นของไหลอย่างเช่นน้ำ น้ำมัน หรือสารเคมีที่เป็นของเหลวต่างๆค่ะ

  การทำงานแบบ NC:Normally Closed(ปรกติปิด)

  โซลินอยด์ประเภทนี้โดยสถานะเริ่มแรก โดยที่เราไม่ได้จ่ายไฟเลี้ยงนั้น จะอยู่ในสถานะปิดค่ะ(Close) ซึ่งของไหลที่ต้องการควบคุมนั้นจะไม่สามารถไหลผ่านวาล์วที่อยู่ภายในตัวโซลินอยด์ได้ จนกว่าเราจะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปจ่ายให้กับคอล์ยที่อยู่ในโซลินอยด์วาล์วเพื่อสั่งให้วาล์วเปิด(Open)ให้ของไหลต่างๆผ่านตัววาล์วจากด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่งได้

  โซลินอยด์วาล์ว แบบ NC

  รูปตัวอย่าง หลักการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว แบบ NC(ปรกติปิด)

  การทำงานแบบ NO:Normally Opened(ปรกติเปิด)

  การทำงานแบบ NO จะมีลักษณะการทำงานที่ ตรงกันข้ามกับโซลินอยด์แบบ NC กล่าวคือ ในสถานะปรกติคือไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงคอล์ยนั้น โซลินอยด์ประเภทนี้จะทำการเปิดวาล์วและจ่ายของไหล/ของเหลว/น้ำให้เราเลย แต่เมื่อใดที่ตัวโซลินอยด์ถูกกระตุ้นหรือจ่ายด้วยกระแสไฟฟ้าก็จะทำการปิดวาล์วเพื่อกั้นของไหลให้เราทันที

  ในปัจจุบันนี้โซลินอยด์วาล์วจะมีให้เราได้เลือกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งที่เป็นแบบใช้กระแสไฟฟ้า AC(220VAC: ไฟฟ้าภายในบ้านทั่วไป) และแบบใช้กระแสไฟฟ้า DC(เช่น Solenoid Valve แบบ 12VDC, 24VDC เป็นต้น) และนอกจากนี้ยังสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกเช่น โซลินอยด์วาล์วน้ำ, โซลินอยด์วาล์วลม และ โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง อีกด้วย

  การนำไปประยุกต์ใช้งาน

  ท่านทราบหรือไม่ว่า ประโยชน์ของโซลินอยด์วาล์ว นั้นมีค่อนข้างหลากหลาย และแน่นอนว่าถูกนำมาประยุกต์ใช้งานกันอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งข้อดีของวาล์วประเภทนี้ก็คือ เราสามารถนำไปควบคุมการไหลของของเหลวได้เช่น ควบคุมการจ่ายน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ สวนหย่อม หรือแม้กระทั้งสามารถนำไปติดตั้งเพื่อควบคุมการจ่ายของเหลวประเภทต่างๆในภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์ เช่น น้ำยา/สารเคมี, น้ำดื่ม/เครื่องดื่มประเภทต่างๆ หรือสามารถนำไปใช้ควบคุมการทำงานกระบอกลม กระบอกสูบไฮโดรลิค หรือพวกวาล์วที่มีขนาดใหญ่กว่าในอุตสาหกรรมหนัก/ใหญ่ได้เป็นอย่างดี เพียงแค่เรานำวาล์วแบบโซลินอยด์นี้ไปติดตั้งในระบบร่วมกับวงจรควบคุม(ด้วยกระแสไฟฟ้า) เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถสั่งจ่ายหรือควบคุมของไหลได้อย่างสะดวกแล้วล่ะค่ะ ซึ่งภายในระบบควบคุมนั้นเราสามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆมาช่วยควบคุมการทำงานให้มีความยืดหยุ่นได้อีกด้วยเช่น ชุดตรวจจับระดับน้ำ ชุดเซ็นเซอร์รูปแบบต่างๆ นาฬิกาตั้งเวลา/Timer และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสุดท้ายแล้ววาล์วประเภทนี้ถือได้ว่ามีประโยชน์มากในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างไร

  การทำงานของโซลินอยด์วาล์ว

  รูปตัวอย่าง วงจรควบคุมการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว แบบใช้แรงดันไฟฟ้า 12VDC

  งานประเภทไหนที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

  1. งานควบคุมของเหลวหรือของไหลรูปแบบต่างๆ ที่มีความหนืดใกล้เคียงกับน้ำ
  2. งานที่ต้องการควบคุม/จ่ายของไหลแบบอัตโนมัติด้วยกระแสไฟฟ้า
  3. งานที่มีความเสี่ยงต่อปลอดภัยของมนุษย์เช่น สภาวะแวดล้อมโดยรวม, สารเคมีต่างๆ เป็นต้น
  4. งานที่ต้องการประสิทธิภาพ และความแม่นยำสูงในการควบคุมของไหลในทิศทางต่างๆ

  หากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาวาล์วควบคุมของไหลแบบโซลินอยด์ที่มาพร้อมกับคุณภาพและราคาที่เหมาะสม สำหรับใช้งานในระบบนิวเมติกส์ หรืองานเฉพาะทางของท่าน ทางร้านเด่นศักดาของเราก็มี โซลินอยด์วาล์วประเภทต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้านบนนี้ไว้บริการลูกค้าอย่างมากมาย นอกจากนี้ทางร้านยังมี Solenoid Valve แบบอื่นๆ โดยแบ่งตามยี่ห้อ/แบรนด์/ประเภท เช่น โซลินอยด์วาล์วยี่ห้อ SMC, โซลินอยด์วาล์วยี่ห้อ CKD, โซลินอยด์วาล์วแบบ AirTac และแบบใช้งานทั่วไป ให้ท่านได้เลือกใช้งานเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า:

  เมื่อลูกค้าสั่งซื้อโซลินอยด์วาล์วกับทางร้านวันนี้ ลุ้นรับสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น ส่วนลดอื่นๆมากมาย กรณีที่ท่านต้องการขอใบเสนอราคา หรือต้องการสั่งซื้อในจำนวนมากเพื่อใช้งานองค์กร หน่วยงานหรืออุตสาหกรรมของท่าน ท่านสามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าติดต่อเรา(เมนูด้านบนของเว็บไซต์)ค่ะ

  สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Solenoid Valve/โซลินอยด์วาล์ว:

  บทความที่เกี่ยวข้องกับ Solenoid Valve โซลินอยด์วาล์ว

  • โซลินอยด์วาล์วแบบดับเบิ้ลวาล์ว อีกทางเลือกหนึ่งของมืออาชีพ

   โซลินอยด์วาล์วแบบดับเบิ้ลวาล์ว อีกทางเลือกหนึ่งของมืออาชีพ

   ถ้าจะพูดกันในเรื่องของโซลินอยด์วาล์ว เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงจะรู้จักกับอุปกรณ์ประเภทนี้กันดีอยู่แล้วว่าคืออะไร และมีรูปแบบการทำงานอย่างไรบ้าง ซึ่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ประเภทนี้ ผู้เขียนก็ได้ลงบทความไปบ้างแล้วในหลายๆ ส่วน ซึ่งถ้าหากท่านใดต้องการทราบข้อมูลพื้นฐานในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับวาล์วประเภท

  • ชนิดของโซลินอยด์วาล์ว ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้

   ชนิดของโซลินอยด์วาล์ว ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้

   หลังจากที่ได้รับปากกับทางผู้อ่านในบทความครั้งก่อน (บทความเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่าง โซลินอยด์วาล์วน้ำและลม) ไปแล้วว่า ในบทความถัดไปผู้เขียนจะนำ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับโซลินอยด์วาล์ว มาให้ได้อ่านกัน และแน่นอนค่ะว่าในบทความนี้ ก็จะมาทำตามคำสัญญาเช่นเคย โดยเนื้อหาหลักของบทความนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับ รูปแ

  • โซลินอยด์วาล์วแบบน้ำ และแบบลม ต่างกันอย่างไร

   โซลินอยด์วาล์วแบบน้ำ และแบบลม ต่างกันอย่างไร

   ท่านเคยสงสัยหรือไม่ค่ะว่า วาล์วควบคุมของไหล หรือ โซลินอยด์วาล์ว แบบที่เป็นน้ำกับแบบที่เป็นลมนั้น แตกต่างกันอย่างไร ถ้าเราอยากจะนำไปใช้งานเราควรเลือกแบบไหนดี ในบทความนี้ผู้เขียนจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รูปแบบของวาล์วควบคุมของไหล ทั้ง 2 รูปแบบนี้กันค่ะ เพื่อให้บางท่านที่มีความสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลด

  • การเลือกซื้อโซลินอยด์วาล์ว ควรเลือกอย่างไร

   การเลือกซื้อโซลินอยด์วาล์ว ควรเลือกอย่างไร

   เทคนิคการเลือกซื้อโซลินอยด์วาล์วแบบง่ายๆ ประยุกต์ใช้งานได้จริง ในระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์นั้น อุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการควบคุมของไหลก็จะหนีไม่พ้นโซลินอยด์วาล์ว ซึ่งวาล์วประเภทนี้จะมีหน้าที่ในการควบคุมการไหลของของไหลระหว่างทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆเข้ามา ช่วยในการทำงานยกตัว

  • ประเภทของโซลินอยด์วาล์ว แบ่งจากการทำงาน

   ประเภทของโซลินอยด์วาล์ว แบ่งจากการทำงาน

   ผู้เขียนเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรู้จักโซลินอยด์วาล์วกันดีอยู่แล้วว่าคืออะไรและทำงานอย่างไร แต่คิดว่าคงมีหลายท่านที่ยังไม่ ทราบเกี่ยวกับ โซลินอยด์วาล์ว ประเภทต่างๆ ที่ใช้งานในปัจจุบัน ว่ามีกี่ประเภทและอะไรบ้าง เดี๋ยววันนี้เรามาศึกษาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของโซลินอยด์วาล์วกันค่ะ ประเภทของโซลินอยด์

  • โซลินอยด์วาล์วกับเครื่องพ่นไฟ ใช้งานอย่างไร

   โซลินอยด์วาล์วกับเครื่องพ่นไฟ ใช้งานอย่างไร

   สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคย กับการนำสาระดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆทุกท่าน สาระที่จะนำมาลงให้ได้อ่านกันในวันนี้ก็จะเป็น การประยุกต์ใช้งานของโซลินอยด์วาล์วกันค่ะ  ซึ่งครั้งก่อนนั้นผู้เขียนได้เขียนถึง ประโยชน์ของ โซลินอยด์วาล์ว ไปบ้างแล้วว่ามีอะไรบ้าง และทำไมเราจะต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เข้ามาช่วยอำนวยความสะดว

  • โซลินอยด์วาล์วมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

   โซลินอยด์วาล์วมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

   ในปัจจุบันนี้อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ควบคุมการไหลของไหล/ของเหลว นั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำหรือวาล์วน้ำประเภทต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เราสะดวกขึ้นด้วยกันทั้งสิ้น ยิ่งถ้าเป็นวาล์วที่สามารถควบคุมด้วยวงจรไฟฟ้าหรือระบบอัตโนมัติ ก็ยิ่งจะทำให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นกองเลยล่ะค่ะ โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะ