CATEGORIES
MENU

ประเภทของโซลินอยด์วาล์ว แบ่งจากการทำงาน

ประเภทของโซลินอยด์วาล์ว แบ่งจากการทำงาน

ผู้เขียนเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรู้จักโซลินอยด์วาล์วกันดีอยู่แล้วว่าคืออะไรและทำงานอย่างไร แต่คิดว่าคงมีหลายท่านที่ยังไม่ ทราบเกี่ยวกับ โซลินอยด์วาล์ว ประเภทต่างๆ ที่ใช้งานในปัจจุบัน ว่ามีกี่ประเภทและอะไรบ้าง เดี๋ยววันนี้เรามาศึกษาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของโซลินอยด์วาล์วกันค่ะ

ประเภทของโซลินอยด์วาล์ว โดยแบ่งจากการทำงาน

โดยทั่วไปแล้วโซลินอยด์วาล์วจะมีอยู่หลายประเภท แต่ในที่นี้จะเป็นการแบ่งประเภทโดยดูจากลักษณะการทำงาน ซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักหลักด้วยกันคือ:

โซลินอยด์วาล์วแบบ Direct Operated

โซลินอยด์วาล์วแบบ Direct Operated

คำว่าไดเร็คในที่นี้หมายถึงว่าอาศัยการทำงานจากอุปกรณ์ย่อยที่อยู่ภายในโซลินอยด์วาล์วอย่างเดียวเท่านั้น ในต่างประเทศจะเรียกอีกอย่างชื่อหนึ่งว่า Direct acting solenoid valve ซึ่งเราสามารถพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า โซลินอยด์วาล์วประเภทนี้จะทำงานแบบเปิด-ปิดโดยอาศัยแรงจากคอล์ยและสปริงที่อยู่ภายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นมาช่วยในการเปิดปิดวาล์ว เช่นแรงดันเป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วโซลินอยด์วาล์วประเภทนี้จะมีขนาดตั้งแต่ 1/8นิ้ว ไปจนถึง 1/4นิ้ว ค่ะ

โซลินอยด์วาล์วแบบ Pilot Operated

โซลินอยด์วาล์วแบบ Pilot Operated

โซลินอยด์วาล์วประเภทนี้จะมีการทำงานในลักษณะการใช้แรงดันเป็นตัวเงื่อนไขในการสั่งเปิดหรือปิดตัววาล์วที่อยู่ภายใน กล่าวคือถ้าหากว่าเรามีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับคอล์ยของโซลินอยด์วาล์ว  ก็จะทำให้เกิดความดันระหว่างด้านบนของแผ่นไดอะแฟรมที่อยู่ภายในโซลินอยด์วาล์ว และของไหลที่จ่ายเข้ามาทางด้านอินพุตของตัวโซลินอยด์วาล์ว เมื่อความดันดังกล่าวมีการแตกต่างและตรงกันกับเงื่อนไขการเปิดปิดของวาล์วแล้วก็จะทำให้วาล์วทำการเปิดปิด

โดยส่วนใหญ่แล้วโซลินอยด์วาล์วประเภทนี้จะมีขนาดรูตั้งแต่ 3/8 นิ้ว ขึ้นไปและคอล์ยที่อยู่ภายในนั้น ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ก็ได้

ในปัจจุบันโซลินอยด์วาล์วประเภทนี้จะถูกนิยมมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากกว่าโซลินอยด์วาล์วแบบ direct Operated และแบบ Combine Operated และท่านใดที่ต้องการทราบ การทำงานของโซลินอยด์วาล์ว ประเภทนี้ สามารถดูวิดีโอนี้ได้เพิ่มเติมค่ะ:

โซลินอยด์วาล์วแบบ Combine Operated

คำว่า Combine Operated ในที่นี้หมายถึง อาศัยการทำงานของอุปกรณ์หลายๆอย่างที่อยู่ภายในรวมกัน ดังนั้นสามารถกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าโซลินอยด์วาล์วประเภทนี้จะมีลักษณะการทำงานที่อาศัยทั้งคอล์ยและชุด magnetic ที่อยู่ภายใน

ส่วนใหญ่แล้วโซลินอยด์วาล์วประเภทนี้จะมีขนาดตั้งแต่ 3/8 นิ้วขึ้นไป(เป็นรุ่นใหญ่ใช้กับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรืองานเฉพาะทาง) แต่ข้อด้อยของโซลินอยด์วาล์วประเภทนี้ก็คือราคาจะมีค่อนข้างสูงมากกว่า 2 ประเภทด้านบนค่ะ

สุดท้ายแล้วโซลินอยด์วาล์วนั้นเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่ง ที่สามารถทำให้เราลดระยะเวลาในการทำงานลงได้เยอะเลยค่ะ นอกจากนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้มากขึ้น อีกทั้งรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ข้อสำคัญเพียงอย่างเดียวก็คือ เราจะต้องมี การเลือกซื้อโซลินอยด์วาล์ว อย่างถูกวิธี อีกทั้งเราจำเป็นที่จะต้องนำโซลินอยด์วาล์วไปใช้งานให้ถูกต้อง ยกตัวอย่างการใช้งานโซลินอยด์วาล์ กับเครื่องพ่นไฟ เป็นต้น และอีกอย่างก็คือควรใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของโซลินอยด์วาล์วเท่านั้นเองค่ะ