CATEGORIES
MENU
  เชื่อมต่อร้าน

  ออโต้เดรน/Auto Drain

  ออโต้เดรน (Auto Drain) ถือว่าเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญในระบบนิวเมติกส์ เพราะอุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่ในการระบายน้ำ(ขัง/เสีย)ออกจากระบบ โดยน้ำดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นน้ำหรือการสะสมของไอน้ำจนกลายเป็นหยดน้ำ ซึ่งบางครั้งเราจะเห็นว่าในระบบนิวเมติกส์ของเรานั้นมีความร้อนหรือชื่้นสูง ดังนั้นเมื่อความร้อนทำปฏิกิริยากับความชื่้น ก็อาจจะทำให้เกิดความชื้นซึมผ่านเข้ามาในอุปกรณ์อื่นๆในระบบของเราได้เช่น ถังเก็บลม หรืออุปกรณ์ประเภท air line filter ต่างๆ จากนั้นจะสะสมจนกลายเป็นหยดน้ำตามลำดับ ซึ่งหยดน้ำเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคในการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงในระบบนิวเมติกส์ของเรา อาจจะทำให้อุปกรณ์บางส่วนหรือระบบโดยรวมทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพได้ ดังนั้นหากท่านไม่ต้องการให้ไอน้ำหรือหยดน้ำเหล่านี้เข้าไปก่อตัวและเป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ระบบของท่านควรที่จะมีออโต้เดรน (Auto Drain) ติดตั้งรวมอยู่ด้วย

  ออโต้เดรน Auto Drain

  การใช้งานชุดออโต้เดรนหรือชุดระบายน้ำนั้น เราสามารถติดตั้งควบคู่กับชุดควบคุมคุณภาพลมอัด หรือ ชุดกรองลมได้(ในกรณีที่เราไม่ต้องการระบายน้ำออกจากชุดกรองลมด้วยตัวเอง) อย่างเช่นชุดกรองลม ปรับแรงดันลมอัด แบบแอร์แทค เป็นต้น หรืออาจจะติดตั้งระหว่างถึงพักลมกับระบบกรองลมอัดได้เช่นกันค่ะ จากนั้นถ้าในระบบของท่านตรวจสอบได้ว่ามีไอน้ำหรือหยดน้ำขังอยู่เกินกว่ากำหนดแล้ว ออโต้เดรนนี้จะทำหน้าที่ระบายน้ำดังกล่าวให้เองโดยอัตโนมัติค่ะ

  ในปัจจุบันนี้ตัวระบายน้ำนี้จะมีให้เลือกใช้งานกันหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น แบบใช้ลูกลอย(Float Drain), แบบไฟฟ้า, แบบอิเล็กทรอนิกส์, แบบสูญเสียลมอัดต่ำ และแบบระบาย/แยกน้ำมัน ออกจากน้ำเป็นต้น สิ่งสำคัญก่อนการเลือกซื้อชุดระบายน้ำดังกล่าว ผู้ใช้งานควรตรวจสอบรุ่น ยี่ห้อ การทำงาน ตลอดจนออปชั่นต่างๆที่ชุดระบายน้ำนั้นรองรับและสามารถใช้งานได้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถนำชุดระบายน้ำดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

  แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด /เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
  แสดง:
  เรียงลำดับโดย:
  ออโต้เดรน auto drain - ออโต้เดรน Auto Drain, แบบทรงกลม Model :RD50016-04
  2,800.00 บาท
  2,702.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 2,702.00 บาท
  ออโต้เดรน auto drain - ชุดออโต้เดรน Auto Drain SMC Model AD600-06
  5,500.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 5,500.00 บาท
  ออโต้เดรน auto drain - ชุดออโต้เดรน Auto Drain SMC Model AD402-04
  2,500.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 2,500.00 บาท
  ออโต้เดรน auto drain - ชุดออโต้เดรน Auto Drain Model AD202-04
  1,176.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 1,176.00 บาท
  ออโต้เดรน auto drain - ชุดออโต้เดรน Auto Drain CKD Model 5100-4C
  8,500.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 8,500.00 บาท
  ออโต้เดรน auto drain - ชุดออโต้เดรน Auto Drain AD402-04
  1,600.00 บาท
  1,176.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 1,176.00 บาท
  ออโต้เดรน auto drain - Auto Drain CKD model DT4000-15-W
  3,840.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 3,840.00 บาท