CATEGORIES
MENU

โซลินอยด์วาล์วแบบน้ำ และแบบลม ต่างกันอย่างไร

โซลินอยด์วาล์วแบบน้ำ และแบบลม ต่างกันอย่างไร

ท่านเคยสงสัยหรือไม่ค่ะว่า วาล์วควบคุมของไหล หรือ โซลินอยด์วาล์ว แบบที่เป็นน้ำกับแบบที่เป็นลมนั้น แตกต่างกันอย่างไร ถ้าเราอยากจะนำไปใช้งานเราควรเลือกแบบไหนดี ในบทความนี้ผู้เขียนจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รูปแบบของวาล์วควบคุมของไหล ทั้ง 2 รูปแบบนี้กันค่ะ เพื่อให้บางท่านที่มีความสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว สามารถเลือกซื้อวาล์วควบคุมของไหลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามรูปแบบการใช้งานของตนเอง

โซลินอยด์วาล์วน้ำคืออะไร

โซลินอยด์วาล์วน้ำ คืออะไร

* รูปตัวอย่างโซลินอยด์วาล์วน้ำ

วาล์วควบคุมของไหล(Fluid)ชนิดใช้กับน้ำ จะนิยมนำไปใช้งานกับของไหลที่มีความหนืดใกล้เคียงกับน้ำมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่นน้ำ น้ำมัน ตลอดจนสารเคมีต่างๆ ที่มีความเข้มข้นของกรดน้อย รูปแบบของงานที่ใช้แบบที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆในปัจจุบันก็คือ ใช้งานในรูปแบบของการควบคุมการเปิดและปิดของของไหลจากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น เปิด-ปิดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนหย่อม สวนผลไม้ ระบบ RO(ระบบรีเวอร์สออสโมซิส) หรือแม้กระทั่งการนำวาล์วไปควบคุมการเปิด-ปิดการจ่ายน้ำเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น เปิดปิดน้ำสำหรับล้างโถปัสสาวะในห้าง หรือในปั๊มน้ำมันใหญ่ๆ

วาล์วควบคุมของไหลที่ใช้กับน้ำ ส่วนใหญ่ที่พบเห็นจะเป็นโซลินอยด์ที่มีคอล์ยแบบไฟฟ้า(Electric Coil) สามารถรองรับกระแสไฟได้ทั้งแบบกระแสตรง(VDC) และกระแสสลับ(VAC) โดยไล่จากกระแสไฟตรงแบบ 4,6,12VDC ไปจนถึง 24VDC ค่ะ ส่วนที่แบบใช้ไฟกระแสสลับนั้น ก็จะอยู่ในรูปแบบการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั่วไป นั่นก็คือ 220VAC

ส่วนใหญ่แล้ววาล์วควบคุมของไหลแบบน้ำจะเป็นวาล์วแบบ 2 ทาง(แบบ 2/2way) และวาล์ว 3 ทาง(แบบ 3/2way) บางยี่ห้ออาจจะมีแบบ 5/2ทาง ให้เลือกใช้งานด้วย (ในหัวข้อต่อไปผู้เขียนอาจจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับ โซลินอยด์วาล์วแบบ 2 ทาง, 3 ทางและแบบ 5/2 ทาง ให้ผู้อ่านได้ศึกษาเพิ่มเติมค่ะ ว่าแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร) มีสถานะการทำงานเริ่มต้นแบบปกติปิด(NC:normally closed) แต่ก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เราได้เลือกใช้งานแบบปกติเปิด(NO:normally open) ด้วยเหมือนกันค่ะ

ส่วนตัวบอดี้ของวาล์วนั้นก็จะมีให้เลือกใช้งาน ทั้งที่เป็นพลาสติกและแบบทองเหลือง โดยแบบพลาสติกนั้นจะใช้กับการเปิดปิดน้ำทั่วไปที่มีแรงดันไม่สูงนัก ส่วนแบบทองเหลืองนั้นจะใช้กับการเปิดปิดน้ำที่มีแรงดันสูง สารเคมี หรือน้ำมัน เป็นต้น

โซลินอยด์วาล์ว แบบทองเหลือง

* รูปภาพวาล์วควบคุมแบบทองเหลือง

นอกจากนี้วาล์วที่มีตัวถังแบบพลาสติก จะมีราคาที่ถูกกว่าวาล์วที่มีตัวถังแบบทองเหลือง ประมาณ 4-5 เท่าอีกด้วย ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ราคา 100-500 บาทเท่านั้น

ส่วนการนำไปใช้งานก็ไม่มีความยุ่งยากในการติดตั้งหรือวางระบบ(สำหรับควบคุมการทำงานของวาล์ว)มากนัก สามารถใช้ควบคู่กับสวิตซ์เปิดปิดแบบทั่วไปได้ หรือถ้าใครที่ต้องการสั่งเปิดปิดของไหลแบบอัตโนมัติ ก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์ประเภทเซ็นเซอร์รูปแบบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น สวิตช์ตรวจจับแรงดัน เทอร์โมสตัท นาฬิกาดิจิตอล หรือนาฬิการตั้งเวลาแบบอนาล็อก(Analog Timer) เป็นต้น

โซลินอยด์วาล์วลมคืออะไร

โซลินอยด์วาล์วลม คืออะไร

* รูปภาพวาล์วควบคุมแบบแอร์แทค AirTac

หลังจากที่ได้กล่าวเกี่ยวกับรายละเอียดของวาล์วควบคุมของไหลแบบน้ำกันไปแล้ว ที่นี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับวาล์วควบคุมของไหลแบบลมกันบ้าง

วาล์วที่ใช้เกี่ยวกับลมที่เป็นโซลินอยด์นั้นส่วนใหญ่แล้วจะนำไปใช้งานในระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับลมอัดแรงดันสูงต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ระบบนิวเมติกส์ และระบบไฮดรอลิค ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่ถูกติดตั้งไว้ภายในโรงงานหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ซึ่งในโรงงานหรือตามอุตสาหกรรมใหญ่ๆนั้น แน่นอนว่าจำเป็นที่จะต้องมีความแม่นยำในด้านการควบคุมและการทำงานของอุปกรณ์ที่สูงกว่าอุปกรณ์ในงานทั่วไป ซึ่งความแม่นยำดังกล่าวนั้นจะเน้นไปทางทางด้านระบบและการควบคุม ซึ่งถ้าหากระบบและการควบคุมนั้นมีความถูกต้องแม่นยำสูง ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมได้อย่างสูงสุด

การใช้งานวาล์วลม จะนิยมนำไปติดตั้งเพื่อควบคุมการจ่ายลมอัดให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ภายในระบบนิวเมติกส์หรือไฮดรอลิค ยกตัวอย่างเช่น กระบอกลม ปืนลม หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ลมอัดเป็นตัวกระตุ้นในการทำงาน

โซลินอยด์วาล์วลม จะมีข้อได้เปรียบ และยืดหยุ่นกว่า โซลินอยด์วาล์วน้ำ อยู่หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น สามารถทนแรงดันได้มากกว่า มีความทนทานและอายุการใช้งานมากกว่า ส่วนการบำรุงดูแลรักษาก็จะมีความใกล้เคียงกับแบบน้ำ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการนำไปใช้งานและสภาวะแวดล้อม

ส่วนข้อเสียของวาล์วควบคุมทิศทางลมนี้ก็คือ ผู้ที่นำไปใช้งานนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้ง เพราะว่าวาล์วควบคุมลมนี้จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ อีกทั้งลมที่จะจ่ายให้กับวาล์วนั้น จะต้องเป็นลมที่มีความสะอาดสูง ผ่านขั้นตอนการเตรียมลมอัดมาแล้วอย่างดี ตลอดจนวาล์วลมแบบโซลินอยด์จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าโซลินอยด์วาล์วน้ำค่ะ ดังนั้นจะเห็นว่างานในรูปแบบทั่วไปไม่เหมาะสมที่จะนำวาล์วควบคุมลมไปใช้งานเท่าใดนัก

วาล์วลมนี้จะมีให้เราได้เลือกใช้งานอยู่หลายรูปแบบ เช่นแบบสองทาง(2/2way) แบบ 3 ทาง(3/2way) และแบบ 5/2 ทาง เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้ว body ของวาล์วลมประเภทนี้จะผลิตจากวัสดุที่เป็นทองเหลืองหรือสแตนเลส เนื่องจากเหมาะแก่การนำไปติดตั้งและใช้งานในอุตสาหกรรมมากกว่าแบบน้ำค่ะ

ส่วนยี่ห้อหรือรุ่นของวาล์วควบคุมลมอัด ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันนั้น ก็จะหนีไม่พ้นวาล์วควบคุมลมแบบแอร์แทค(AirTac Solenoid Valve) ค่ะ  เนื่องจากว่า โซลินอยด์วาล์วแอร์แทค จะมีความยืดหยุ่นในด้านการทำงาน มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ ราคามีความเหมาะสมถ้าเทียบกับประสิทธิภาพด้านการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัว สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

โซลินอยด์วาล์ว แอร์แทค airtac type

หากท่านใดทราบรูปแบบการนำวาล์วลมแบบแอร์แทคไปใช้งาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่วิดีโดด้านล่างนี้ค่ะ จะเป็นการใช้งานกับห้องดนตรีค่ะ มีลักษณะการเล่นเหมือนเล่นเปียโนเลย นับว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดมากเลยทีเดียว:

นอกจาก วาล์วลมแบบแอร์แทค แล้ว เราก็สามารถที่จะเลือกซื้อจากแบรนด์อื่นได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่น วาล์วลมยี่ห้อ smc,festo,ckd ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปค่ะ ท่านใดที่ต้องการทราบเกี่ยวกับ เทคนิค การเลือกซื้อ โซลินอยด์วาล์ว ก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้น่ะค่ะ

โซลินอยด์วาล์วลม festo

สรุปส่งท้าย

โซลินอยด์วาล์วนั้นมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราอย่างมากมาย ซึ่งประเด็นสำคัญที่เราควรที่จะต้องพิจารณาถ้าหากว่าเราต้องการนำมาใช้งานก็คือ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทและรูปแบบการใช้งานค่ะ