CATEGORIES
MENU

การทดสอบโซลินอยด์วาล์ว ก่อนนำไปใช้งาน

การทดสอบโซลินอยด์วาล์ว ก่อนนำไปใช้งาน

โซลินอยด์วาล์ว ที่ใช้กับน้ำ ถือได้ว่ามีประโยชน์ และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากหน้าที่หลักของวาล์วประเภทนี้ก็คือ ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมหรือจ่ายน้ำให้กับส่วนต่างๆที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายน้ำเพื่อทำความสะอาด(ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ห้องน้ำในห้างหรือตามปั๊มน้ำมัน) หรือเป็นการจ่ายน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์(สวนหย่อม, ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์, สวนผักและผลไม้ชนิดต่างๆ) โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานจากมนุษย์เข้ามาช่วยในการเปิดปิด หรือควบคุมการทำงานดังกล่าวนั่นเองค่ะ ซึ่งในระบบใหญ่ๆจะเห็นว่ามีระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาจัดการส่วนนี้ให้กับเรา บางระบบสามารถตั้งเวลา(Timer) ติดตั้งตัวตรวจจับอุณหภูมิ(PROBE, SENSOR) เพื่อกำหนดการทำงานของวาล์วได้เลยก็มี ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานวาล์วแบบโซลินอยด์ กับระบบไอน้ำ/น้ำร้อน/สตีม เป็นต้น

ถ้าหากว่าเรามีการนำ วาล์วหรือโซลินอยด์วาล์ว ไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดๆ เราควรมีการออกแบบและติดตั้งให้ถูกต้อง และมีความเหมาะสมกับการทำงานของวาล์วประเภทนั้นๆ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านพบว่า วาล์วแบบโซลินอยด์ ไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบวาล์วดังกล่าวว่า สาเหตุที่มีการทำงานผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุใด หรือถ้าหากเป็นไปได้ท่านควรพิจารณาถึง ประเด็นสำคัญต่างๆ ก่อนเลือกซื้อวาล์วประเภทนี้ ยกตัวอย่างเช่น พิจารณาในเรื่องของ การเลือกซื้อโซลินอยด์วาล์ว ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ตลอดจนควรมีการ ทดสอบวาล์ว ก่อนนำไปติดตั้งใช้งานด้วยค่ะ

ในบทความนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับ การทดสอบโซลินอยด์วาล์ว (สามารถอ้างอิงได้ทั้งแบบวาล์วน้ำและวาล์วลม ที่มีคอยล์แบบไฟฟ้า) ก่อนที่จะนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานจริง ซึ่งถ้าหากว่าเรามีการทดสอบแล้ว เราก็จะสามารถลดระยะเวลาในการหาสาเหตุ/ปัญหา ในกรณีที่ระบบของทำงานผิดพลาด ตลอดจนเราสามารถเพิ่มความมั่นใจได้ว่า วาล์วประเภทดังกล่าวนั้นสามารถใช้งานได้อย่างปกตินั่นเอง

ขั้นตอนง่ายๆในการทดสอบโซลินอยด์วาล์ว

1. ถอดวาล์วและอุปกรณ์ใกล้เคียงวาล์วออกจากระบบ

ถ้าในระบบของเรามีการใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์เกี่ยวกับตรวจสอบน้ำ/ของไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์เซ็นเซอร์อื่นๆ ที่ถูกติดตั้งควบคู่กับวาล์ว ให้เราใช้ไขควงถอดชุดเซ็นเซอร์ดังกล่าวออกเสียก่อน อีกทั้งเราจำเป็นที่จะต้องถอดชุดจ่ายไฟให้กับวาล์ว หรือชุดจ่ายไฟของระบบออกด้วย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบวาล์ว สุดท้ายคือถอดตัวโซลินอยด์วาล์วออกมาจากระบบเพื่อทดสอบค่ะ

ถ้าเราสังเกตแล้ววาล์วดังกล่าวจะมีขดลวดที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่ภายใน อีกทั้งภายในวาล์วยังมีกลไกด้วย โดยกลไกดังกล่าวจะมีหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดน้ำระหว่างด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของวาล์ว(ขาเข้า->ขาออก)

2. การทดสอบด้วยมัลติมิเตอร์(มิเตอร์เข็ม)

มิเตอร์สำหรับทดสอบโซลินอยด์วาล์ว

มัลติมิเตอร์ในที่นี้ จะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ ทดสอบการทำงานของขดลวดไฟฟ้าที่อยู่ภายในวาล์ว โดยเราสามารถใช้มิเตอร์ดังกล่าวเช็คได้ว่าขดลวดนั้นอยู่ในสถานะปกติหรือไม่ โดยสถานะปรกติที่หมายถึงนี้ก็คือ ไม่ขาดหรือไม่ช็อตภายในขดลวดเอง โดยมิเตอร์ที่จะนำมาทดสอบนี้ควรที่จะเป็นมิเตอร์แบบเข็มค่ะ

การเช็คขดลวดว่ามีการช็อตรอบหรือไม่ สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้:

- ตั้งย่านมิเตอร์ไว้ที่ย่านโอห์ม
- จากนั้นใช้ปลายเข็มวัดของมิเตอร์ต่อคร่อมเข้ากับ ขดลวดไฟฟ้าของโซลินอยด์วาล์ว ได้เลยในทันที
- ค่าของความต้านทานของขดลวดไฟฟ้าจะต้องอยู่ระหว่าง 1-3 โอห์ม(ohms) หรือมากกว่า
- ถ้าหากว่าเราต่อตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วเข็มมิเตอร์ขึ้นสุด หรือชี้ไปยังด้านขวามือสุดของหน้าจอมิเตอร์(Out-range) อาจจะเป็นไปได้ว่าขดลวดนั้นอาจจะมีการช็อตรอบภายในขดลวดเอง
- ถ้าเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยแสดงว่าขดลวดภายในอาจจะมีการขาดไปแล้วก็ได้
- หากพบว่าขดลวดขาดหรือช๊อตรอบ แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะใช้วาล์วตัวนั้นได้ ควรทำการเปลี่ยนขดลวดใหม่หรือหาวาล์วตัวใหม่มาใช้งานแทน

คำแนะนำก่อนทดสอบวาล์วด้วยมิเตอร์: หากเป็นไปได้ก่อนการทดสอบขดลวดวาล์ว ให้เราทำการถอดแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟ ที่ต่อเข้ากับระบบหรือต่อเข้ากับตัววาล์วออกก่อนทุกครั้ง

3. การทดสอบโดยใช้แหล่งจ่ายไฟ

ตัวอย่างโซลินอยด์วาล์วแบบ 12vdc

[* ตัวอย่างโซลินอยด์วาล์วแบบ 12VDC]

- ถ้าเป็นโซลินอยด์วาล์วแบบใช้ไฟกระแสตรง(VDC) เราจะสังเกตเห็นว่า ตัวถังของวาล์ว จะมีสายไฟอยู่ 2 เส้น ซึ่งสายไฟดังกล่าวก็คือ สายไฟที่เราจำเป็นที่จะต้องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือแบตเตอรี่นั่นเอง(ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บนตัววาล์ว) ให้เรานำไฟจากแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟต่ำกว่าแรงดันไฟจริงที่วาล์วสามารถทำงานได้ หรือเป็นไปได้ให้ใช้ไฟจากหม้อแปลงเล็กๆ ที่กระแสไฟไม่มากมาทดสอบแทนได้(อย่างหลังนี่จะแนะนำมากกว่าแบบแบตเตอรี่ค่ะ) เช่น ถ้าเป็นวาล์วแบบ 12VDC เราควรใช้ไฟ 6VDC เพื่อทดสอบการทำงานของขดลวด เพราะว่าแรงดันไฟต่ำนี้ จะยังสามารถกระตุ้นให้คอยล์ของวาล์วนั้นทำงานได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อขดลวดไฟฟ้าของวาล์วในกรณีที่มีการทดสอบผิดพลาด

ในกรณีที่ต่อแหล่งจ่ายไฟดันต่ำดังกล่าวเข้ากับคอยล์ของวาล์วแล้ว ให้เราสังเกตุวาล์วว่ามีเสียง ต่อกแต่กๆ(เสียงการเปิด-ปิดของวาล์ว) หรือไม่ ถ้าไม่มีเสียงใดๆเลย เป็นไปได้ว่า คอยล์ของวาล์วตัวดังกล่าวนั้นอาจจะชำรุดเสียหายแล้ว ให้ท่านเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยค่ะ

ตัวอย่างโซลินอยด์วาล์วแบบ 220vac

[* รูปตัวอย่างโซลินอยด์วาล์วแบบ 220VAC]

- ถ้าเป็นวาล์วแบบใช้ไฟกระแสสลับ 220VAC เราสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านของเราทดสอบได้เลย แต่สิ่งสำคัญก็คือ ผู้ทดสอบจะต้องมีความระมัดระวังเล็กน้อย เพราะกระแสไฟฟ้าดังกล่าว สามารถทำอันตรายให้กับผู้ทดสอบหรือวาล์วได้ ถ้าหากเป็นไปได้ เราไม่ควรที่จะต่อแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวเข้ากับโซลินอยด์วาล์วโดยตรง กล่าวคือ เราจำเป็นที่จะต้องหา ฟิวส์ หลอดไฟ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ช่วยในการตัดไฟให้เราโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น เบรคเกอร์ตัดไฟ กรณีที่การทดสอบเกิดข้อผิดพลาด เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าสลับ ทำอันตรายหรือสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในชุดทดสอบหรือผู้ทดสอบนั่นเองค่ะ

สุดท้ายนี้ หากท่านสนใจ การทดสอบหรือเช็คโซลินอยด์วาล์ว และต้องการตัวอย่างการเช็คคอยล์วาล์ว(ด้วยมัลติมิเตอร์) ก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ: