CATEGORIES
MENU
  เชื่อมต่อร้าน

  กระบอกลมรุ่น MA

  ในรุ่น MA Series จะเป็นกระบอกลมขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นในเรื่องของ bore size และ stroke โดยลูกค้าสามารถเลือกออปชั่นทั้ง 2 ประเภทนี้ได้ตามความเหมาะสมหรือตามลักษณะของงานที่จะนำไปใช้ได้อย่างอิสระ มีทั้งแบบทำงานทางเดียวและสองทาง ในบางรุ่นจะมีแม่เหล็กติดมาให้ใช้งานด้วย(* ในรุ่น -S) สำหรับงานเฉพาะทางหรือในอุตสาหกรรม ที่ถูกจำกัดด้วยพื้นที่การติดตั้ง หรือระบบนิวเมติกส์ที่ต้องการใช้งานกระบอกลมมินิแล้วล่ะก็ นอกจาก กระบอกลมขนาดเล็กมาตรฐานรุ่น MAL Series แล้ว ยังมี กระบอกลมมินิ MA Series นี้อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์งานของท่านได้อย่างแน่นอน

  กระบอกลมขนาดเล็ก(Mini Cylinder/Standard Type) ที่ทางร้านของเราจำหน่าย:

  • MA: กระบอกลมมินิ ทำงานแบบสองทาง มีแม่เหล็กในตัว(-S)
  • MSA: ทำงานทางเดียว เป็นกระบอกลมที่มีการเคลื่อนที่ด้วยสปริงที่อยู่ด้านหน้า
  • MTA: ทำงานทางเดียวเหมือนกับรุ่น MSA แต่จะแตกต่างที่มีการเคลื่อนที่ด้วยสปริงที่อยู่ด้านหลัง
  • MAD: ทำงานสองทาง แต่มีความพิเศษที่มีก้านลูกสูบให้ใช้งาน 2 ข้าง
  • MAJ: รุ่นนี้จะเสริมความพิเศษจากรุ่น MAD คือทำงานสองทางเหมือนกัน มีก้านลูกสูบ 2 ข้างและยังสามารถปรับระยะชักได้เพิ่มเติมอีกด้วย
  • MACJ: เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทำงานแบบสองทาง มีตัวกันกระแทกให้ก้านลูกสูบทั้ง 2 ข้าง อีกทั้งยังสามารถปรับระยะชักได้ด้วย
  แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด /เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
  แสดง:
  เรียงลำดับโดย:
  กระบอกลมรุ่น ma - MAL/MA Series Mini Cylinder
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท