CATEGORIES
MENU
  เชื่อมต่อร้าน

  ปั๊มลม Air Compresser

  Air Compresser/ปั๊มลม

  ปั๊มลม/เครื่องอัดลม (Aircompressor)
  ในระบบนิวแมติก เราใช้ลมอัดเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกล ซื่งตัวการที่ทำให้เกิดลมอัดได้แก่ เครื่องอัดลม/ปั๊มลม (Aircompressor)
  โดยที่ตัวเครื่องอัดลม/ปั๊มลม จะมีหน้าที่ดูดอากาศเข้ามาทางท่อทางดูด แล้วอัดให้มีอากาศให้มีความดันสูงขึ้นกว่าเดิม
  จากนั้นจึงส่งอากาศที่ถูกอัดตัวแล้ว ไปยังถังพักลมไปอีกทีหนึ่งก่อนที่จะ ถูกส่งไปใช้งานในการควบคุมระบบนิวแมติก
  ขนาดของถังพักจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับ ขนาดของเครื่องอัดลมและปริมาณลมที่ใช้ในวงจรนิวแมติก

  การติดตั้งเครื่องอัดลม
  บริเวณที่ติดตั้งเครื่องอัดลม/ปั๊มลม ควรจะได้มีการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมรอบเครื่องอัดลม อากาศที่จะเข้าเครื่องอัดลมจะต้องแห้ง เย็น ปราศจากความชื้น และไม่มีฝุ่นละอองเจือปน
  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่ปนอยู่ในอากาศ ถ้าอากาศที่เข้าไปในเครื่องอัดลมสะอาดก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องอัดลมได้นานขึ้น

  ชนิดของเครื่องอัดลม/ปั๊มลม
  เครื่องอัดลม/ปั๊มลม ที่มีใช้อยู่ทั่วไปอยู่หลายประเภท แต่อาจจำแนกได้เป็น 6 ประเภทคือ 
  1. เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ
  ทำงานโดยการอัดอากาศภายในกระบอกสูบให้มีปริมาตรลดลงเพื่อให้มีความดันเพิ่มขึ้น เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบนี้มีอยู่2 ลักษณะ
  คือ เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบลูกสูบชัก (reciprocating piston compressor) และ
  เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบลูกสูบหมุน (rotary piston compressor)
  เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบลูกสูบสามารถสร้างความดันได้ ตั้งแต่ 4 ถึง 300 บาร์ ขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นของการอัด
  และสามารถจ่ายลมได้ ตั้งแต่ 2 ถึง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ถ้าขั้นในการอัดมากก็จะสามารถสร้างความดันให้สูงขึ้นตามไปด้วย

  2. เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบไดอะเฟรม
  ในกรณีที่เราต้องการให้อากาศอัดไม่มีสิ่งเจือปน เช่นน้ำมันหล่อลื่น เพื่อไปใช้งานทางด้านเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ควรจะเลือกใช้เครื่องอัดลมชนิดนี้
  เพราะน้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถผ่านแผ่นไดอะเฟรมเข้าไปในห้องอัดได้

  3. เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบเวนโรตารี
  การทำงานของเครื่องอัดลมชนิดนี้จะมีเสียงไม่ดัง การหมุนทำงานได้เรียบ การผลิตลมเป็นไปอย่างคงที่ ไม่มีการขาดเป็นห้วง ๆ
  ความสามารถในการผลิตลมสามารถทำได้ 4 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ในกรณีที่เครื่องอัดลมมีจำนวนขั้นการอัดเพียงขั้นเดียว จะได้ความดัน 7 บาร์
  แต่ถ้าเป็น 2 ขั้น จะได้ความดันถึง 10 บาร์

  4. เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบสกรู
  โครงสร้างของเครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบสกรู เป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ใหม่ โดยคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้จะมีเพลาสกรูสองเพลาที่หมุนขบกัน การขบกันของเพลาสกรูทั้งสองจะต้องหมุนขบกันได้พอดีตลอด
  โดยที่เพลาตัวหนึ่งจะมีสกรูซึ่งมีสันนูนเรียกว่า เพลาตัวผู้ และอีกเพลาหนึ่งจะมีสกรูที่มีสันเพลาเว้าเรียกว่า เพลาตัวเมีย
  เพลาสกรูทั้งสองจะประกอบอยู่ในตัวเรือนเดียวกัน โดยหมุนด้วยความเร็วรอบเกือบเท่ากัน ซึ่งเพลาตัวผู้จะหมุนเร็วกว่าเพลาตัวเมียเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมีทิศทางการหมุนเข้าหากัน
  ทำให้ดูดลมจากด้านหนึ่ง และอัดส่งต่อไปอีกด้านหนึ่งได้ โดยสามารถทำให้ค่าความดันสูงถึง 10 บาร์ และมีอัตราการจ่ายลมได้ถึง 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

  5. เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบใบพัดหมุน
  มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับเกียร์ปั๊ม โดยใช้เกียร์ 2 ตัวขบกันแต่เกียร์ของเครื่องอัดลมแบบ นี้มีลักษณะพิเศษคือ มีเพียง 2 ฟัน หมุนขบกันด้วยความเร็วรอบที่เท่ากัน
  โดยที่ปลายอีกข้างของฟันเฟือง จะต้องหมุนเกือบแตะสัมผัสกับผนังเครื่องอัดลม รีดและอัดลมขณะหมุนไปได้ อากาศจะถูกอัดจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งโดยที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงปริมาตร
  นั่นคืออากาศไม่ถูกอัดขณะดูดจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง แต่อากาศจะถูกอัดตัวต้านกับความต้านทานที่เกิดขึ้นภายในถังเก็บแทน
  มีข้อควรระวัง เนื่องจากระยะห่างระหว่างโรเตอร์กับผนังเครื่องมีช่องว่างเพียงเล็กน้ยอ ดังนั้นจึงควรระวังฝุ่นละอองที่ จะปนเข้าไปกับลมอัด ซึ่งจะทำให้โรเตอร์เกิดการสึกหรอได้รวดเร็ว

  6. เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบกังหัน เครื่องอัดลมแบบนี้ใช้หลักการของกังหัน ใบพัดจะดูดลมเข้าหาเครื่องและหมุนอัดลมให้ออกไปโดยผ่านช่องเวนความเร็วของลมที่ถูกดูดไหลผ่านใบกังหัน
  จะทำหน้าที่เปลี่ยนเป็นพลังงานลมอัด การติดตั้งกระทำได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย เครื่องอัดลมแบบกังหันสามารถผลิตอัตราการจ่ายลมได้ตั้งแต่ 170 ถึง 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
  ส่วนความสามารถในการทำความดันสามารถทำได้ประมาณ 4 ถึง 10 บาร์

  สินค้าที่เกี่ยวข้องกับปั๊มลม Air Compresser:

  แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด /เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
  แสดง:
  เรียงลำดับโดย:
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-2P (1/2 แรงม้า)
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-21 (1 แรงม้า)
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-1P (1/4 แรงม้า)
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมพูม่า PUMA 10 แรงม้า รุ่น PP-310P/520L/380V
  125,000.00 บาท
  110,625.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 110,625.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมพูม่า PUMA 10 แรงม้า รุ่น PP-310/315L/380V
  100,000.00 บาท
  79,500.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 79,500.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลม พูม่า PUMA รุ่น PP-35A (5 แรงม้า)
  60,000.00 บาท
  44,100.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 44,100.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลม พูม่า PUMA รุ่น PP-35 (5 แรงม้า)
  65,000.00 บาท
  58,175.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 58,175.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - Air Tank ถังเก็บลม 5,000 ลิตร
  234,000.00 บาท
  209,430.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 209,430.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - AIR DRYER DTM Model : DTM754
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - AIR DRYER DTM Model : DTM604
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - AIR DRYER DTM Model : DTM404
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - AIR DRYER DTM Model : DTM304
  77,000.00 บาท
  59,675.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 59,675.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - AIR DRYER DTM Model : DTM204
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - AIR DRYER DTM Model : DTM154
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - AIR DRYER DTM Model : DTM1254
  210,000.00 บาท
  143,850.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 143,850.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - AIR DRYER DTM Model : DTM104
  50,000.00 บาท
  44,750.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 44,750.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - AIR DRYER DTM Model : DTM1004
  188,000.00 บาท
  147,580.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 147,580.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - **ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TG-2T (1/2 แรงม้า)
  14,000.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 14,000.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - **ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TG-2A (1/2 แรงม้า)
  9,000.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 9,000.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - **ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TG-23 (2 แรงม้า / 3 สูบ)
  28,500.00 บาท
  ไม่รวมภาษี: 28,500.00 บาท