CATEGORIES
MENU
  เชื่อมต่อร้าน

  ปั๊มลม Air Compresser

  Air Compresser/ปั๊มลม

  ปั๊มลม/เครื่องอัดลม (Aircompressor)
  ในระบบนิวแมติก เราใช้ลมอัดเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกล ซื่งตัวการที่ทำให้เกิดลมอัดได้แก่ เครื่องอัดลม/ปั๊มลม (Aircompressor)
  โดยที่ตัวเครื่องอัดลม/ปั๊มลม จะมีหน้าที่ดูดอากาศเข้ามาทางท่อทางดูด แล้วอัดให้มีอากาศให้มีความดันสูงขึ้นกว่าเดิม
  จากนั้นจึงส่งอากาศที่ถูกอัดตัวแล้ว ไปยังถังพักลมไปอีกทีหนึ่งก่อนที่จะ ถูกส่งไปใช้งานในการควบคุมระบบนิวแมติก
  ขนาดของถังพักจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับ ขนาดของเครื่องอัดลมและปริมาณลมที่ใช้ในวงจรนิวแมติก

  การติดตั้งเครื่องอัดลม
  บริเวณที่ติดตั้งเครื่องอัดลม/ปั๊มลม ควรจะได้มีการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมรอบเครื่องอัดลม อากาศที่จะเข้าเครื่องอัดลมจะต้องแห้ง เย็น ปราศจากความชื้น และไม่มีฝุ่นละอองเจือปน
  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่ปนอยู่ในอากาศ ถ้าอากาศที่เข้าไปในเครื่องอัดลมสะอาดก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องอัดลมได้นานขึ้น

  ชนิดของเครื่องอัดลม/ปั๊มลม
  เครื่องอัดลม/ปั๊มลม ที่มีใช้อยู่ทั่วไปอยู่หลายประเภท แต่อาจจำแนกได้เป็น 6 ประเภทคือ 
  1. เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ
  ทำงานโดยการอัดอากาศภายในกระบอกสูบให้มีปริมาตรลดลงเพื่อให้มีความดันเพิ่มขึ้น เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบนี้มีอยู่2 ลักษณะ
  คือ เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบลูกสูบชัก (reciprocating piston compressor) และ
  เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบลูกสูบหมุน (rotary piston compressor)
  เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบลูกสูบสามารถสร้างความดันได้ ตั้งแต่ 4 ถึง 300 บาร์ ขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นของการอัด
  และสามารถจ่ายลมได้ ตั้งแต่ 2 ถึง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ถ้าขั้นในการอัดมากก็จะสามารถสร้างความดันให้สูงขึ้นตามไปด้วย

  2. เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบไดอะเฟรม
  ในกรณีที่เราต้องการให้อากาศอัดไม่มีสิ่งเจือปน เช่นน้ำมันหล่อลื่น เพื่อไปใช้งานทางด้านเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ควรจะเลือกใช้เครื่องอัดลมชนิดนี้
  เพราะน้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถผ่านแผ่นไดอะเฟรมเข้าไปในห้องอัดได้

  3. เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบเวนโรตารี
  การทำงานของเครื่องอัดลมชนิดนี้จะมีเสียงไม่ดัง การหมุนทำงานได้เรียบ การผลิตลมเป็นไปอย่างคงที่ ไม่มีการขาดเป็นห้วง ๆ
  ความสามารถในการผลิตลมสามารถทำได้ 4 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ในกรณีที่เครื่องอัดลมมีจำนวนขั้นการอัดเพียงขั้นเดียว จะได้ความดัน 7 บาร์
  แต่ถ้าเป็น 2 ขั้น จะได้ความดันถึง 10 บาร์

  4. เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบสกรู
  โครงสร้างของเครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบสกรู เป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ใหม่ โดยคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้จะมีเพลาสกรูสองเพลาที่หมุนขบกัน การขบกันของเพลาสกรูทั้งสองจะต้องหมุนขบกันได้พอดีตลอด
  โดยที่เพลาตัวหนึ่งจะมีสกรูซึ่งมีสันนูนเรียกว่า เพลาตัวผู้ และอีกเพลาหนึ่งจะมีสกรูที่มีสันเพลาเว้าเรียกว่า เพลาตัวเมีย
  เพลาสกรูทั้งสองจะประกอบอยู่ในตัวเรือนเดียวกัน โดยหมุนด้วยความเร็วรอบเกือบเท่ากัน ซึ่งเพลาตัวผู้จะหมุนเร็วกว่าเพลาตัวเมียเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมีทิศทางการหมุนเข้าหากัน
  ทำให้ดูดลมจากด้านหนึ่ง และอัดส่งต่อไปอีกด้านหนึ่งได้ โดยสามารถทำให้ค่าความดันสูงถึง 10 บาร์ และมีอัตราการจ่ายลมได้ถึง 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

  5. เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบใบพัดหมุน
  มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับเกียร์ปั๊ม โดยใช้เกียร์ 2 ตัวขบกันแต่เกียร์ของเครื่องอัดลมแบบ นี้มีลักษณะพิเศษคือ มีเพียง 2 ฟัน หมุนขบกันด้วยความเร็วรอบที่เท่ากัน
  โดยที่ปลายอีกข้างของฟันเฟือง จะต้องหมุนเกือบแตะสัมผัสกับผนังเครื่องอัดลม รีดและอัดลมขณะหมุนไปได้ อากาศจะถูกอัดจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งโดยที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงปริมาตร
  นั่นคืออากาศไม่ถูกอัดขณะดูดจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง แต่อากาศจะถูกอัดตัวต้านกับความต้านทานที่เกิดขึ้นภายในถังเก็บแทน
  มีข้อควรระวัง เนื่องจากระยะห่างระหว่างโรเตอร์กับผนังเครื่องมีช่องว่างเพียงเล็กน้ยอ ดังนั้นจึงควรระวังฝุ่นละอองที่ จะปนเข้าไปกับลมอัด ซึ่งจะทำให้โรเตอร์เกิดการสึกหรอได้รวดเร็ว

  6. เครื่องอัดลม/ปั๊มลม แบบกังหัน เครื่องอัดลมแบบนี้ใช้หลักการของกังหัน ใบพัดจะดูดลมเข้าหาเครื่องและหมุนอัดลมให้ออกไปโดยผ่านช่องเวนความเร็วของลมที่ถูกดูดไหลผ่านใบกังหัน
  จะทำหน้าที่เปลี่ยนเป็นพลังงานลมอัด การติดตั้งกระทำได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย เครื่องอัดลมแบบกังหันสามารถผลิตอัตราการจ่ายลมได้ตั้งแต่ 170 ถึง 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
  ส่วนความสามารถในการทำความดันสามารถทำได้ประมาณ 4 ถึง 10 บาร์

  สินค้าที่เกี่ยวข้องกับปั๊มลม Air Compresser:

  แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด /เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
  แสดง:
  เรียงลำดับโดย:
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมโรตารี่พูม่า PUMA รุ่น XM-2525 (3 แรงม้า)

  รหัสสินค้า : XM-2525

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมโรตารี่พูม่า รุ่น XM-2525 ( 3 แรงม้า)   - ปั๊มลมพูม่าโรตารี่ขนาด 3 แรงม้า  
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG15 แรงม้า รุ่น TA120-304

  รหัสสินค้า : FU SHENG15 TA120-304

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 15 แรงม้า รุ่น TA120-304/380   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : TA120-304/380
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 7.5 แรงม้า รุ่น VA100-304

  รหัสสินค้า : FU SHENG VA100-304

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 7.5 แรงม้า รุ่น VA100-304/380   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : VA100-304/380
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 7.5 แรงม้า รุ่น VA100-245

  รหัสสินค้า : FU SHENG VA100-245

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 7.5 แรงม้า รุ่น VA100-245/380   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : VA100-245/380
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 5 แรงม้า รุ่น TA80-304

  รหัสสินค้า : FU SHENG TA80-304

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 5 แรงม้า รุ่น TA80-304/380   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : TA80-304/380
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 5 แรงม้า รุ่น TA80-245

  รหัสสินค้า : FU SHENG TA80-245

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 5 แรงม้า รุ่น TA80-245/380   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : TA80-245/380
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 3 แรงม้า รุ่น VA80-245

  รหัสสินค้า : FU SHENG VA80-245

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 3 แรงม้า รุ่น VA80-245/220,380   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : VA80-245/220
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 3 แรงม้า รุ่น D4-155

  รหัสสินค้า : FU SHENG D4-155

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 3 แรงม้า รุ่น D4-155/220,380   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : D4-155/220,380
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 2 แรงม้า รุ่น TA65-105

  รหัสสินค้า : FU SHENG TA65-105

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 2 แรงม้า รุ่น TA65-105/220,380   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : TA65-105/220
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 15 แรงม้า รุ่น TA120-500

  รหัสสินค้า : FU SHENG TA120-500

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 15 แรงม้า รุ่น TA120-500/380   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : TA120-500/380
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 15 แรงม้า รุ่น TA120-304

  รหัสสินค้า : FU SHENG TA120-30

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 15 แรงม้า รุ่น TA120-304/380   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : TA120-304/380
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 10 แรงม้า รุ่น TA100-500

  รหัสสินค้า : FU SHENG TA100-500

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 10 แรงม้า รุ่น TA100-500/380   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : TA100-500/380
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 10 แรงม้า รุ่น TA100-304

  รหัสสินค้า : FU SHENG TA100-304

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 10 แรงม้า รุ่น TA100-304/380   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : TA100-304/380
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 1 แรงม้า รุ่น VA65-105

  รหัสสินค้า : FU SHENG VA65-105

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 1 แรงม้า รุ่น VA65-105/220   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : VA65-105/220
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมฟูเช็ง FU SHENG 1 แรงม้า รุ่น D2-70

  รหัสสินค้า : FU SHENG D2-70

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมฟูเช็ง 1 แรงม้า รุ่น D2-70/220   FU SHENG AIRCOMPRESSOR MODEL : D2-70/220  
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-32P (2 แรงม้า)

  รหัสสินค้า : PP-32P

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมพูม่า รุ่น PP-32P (2 แรงม้า)   PUMA Aircompressor Model : PP-32P (2 HP)  
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-315A ,PX-415A(15 แรงม้า)

  รหัสสินค้า : PP-315A,PX-415A

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมพูม่า 15 แรงม้า รุ่น PP-315A ,PX-415A (15 แรงม้า)   PUMA Aircompressor Model : PP-3
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-310P (10 แรงม้า)

  รหัสสินค้า : PP-310P

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า รุ่น PP-310P (10 แรงม้า)   PUMA Aircompressor Model : PP-310P (10 H
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-310 (10 แรงม้า)

  รหัสสินค้า : PP-310

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมพูม่า 10 แรงม้า รุ่น PP-310 (10 แรงม้า)   PUMA Aircompressor Model : PP-310 ( 10 HP
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
  ปั๊มลม air compresser - ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-2P (1/2 แรงม้า)

  รหัสสินค้า : PP-2P

  สถานะสินค้า : มีสินค้า

  ปั๊มลมพูม่า รุ่น PP-2P (1/2 แรงม้า)   PUMA Aircompressor 1/2 HP Model : PP-2P  
  สอบถามเพิ่มเติม
  ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท