CATEGORIES
MENU

หน้าที่และการทำงานของตัวกรองลม F.R.L

หน้าที่และการทำงานของตัวกรองลม ในระบบนิวเมติกส์

ตัวกรองอากาศ (Air Filter)

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตัวกรองลมหรือชุดกรองลม เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิวเมติกส์ (Pneumatic System) เพื่อกรองและล้างความสกปรกออกจากลมที่ถ่ายเทอากาศก่อนที่จะเข้าสู่ระบบเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ชิ้นส่วนอื่น ๆ ในระบบ หากลมที่เข้าสู่ระบบมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นอยู่ อาจทำให้ชิ้นส่วนทำงานไม่สมบูรณ์หรือเสียหายได้ โดยหน้าที่ของตัวกรองอากาศ Air Filter มีหลักๆ ด้วยกันดังนี้

1. กรองอากาศ: โดยในตัวกรองอากาศนี้ จะมีเส้นใยกรองหรือเส้นใยกรองที่มีรูขนาดเล็กอย่างถี่ยิบเข้ามาภายใน ซึ่งช่วยคัดกรองอากาศที่ถ่ายเทอากาศในระบบ เอาออกจากฝุ่น สารเคมี และสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่อาจอยู่ในลม เพื่อให้ลมที่เข้าสู่ระบบมีความสะอาดและปลอดภัยสำหรับใช้ในการทำงานของอุปกรณ์ต่อไป

2. ล้างความสกปรก: เมื่อตัวกรองอากาศเต็มไปด้วยสกปรกและฝุ่นที่ถูกคัดแยกออกจากลม จะต้องมีการล้างความสกปรกในตัวกรอง ซึ่งสามารถทำได้โดยการเปิดตัวล้าง (Drain) ที่ออกแบบมาให้เพื่อให้สกปรกที่ถูกเก็บรักษาในตัวกรองนั้นไปหลุดออกไปนอกระบบ หรืออาจใช้วิธีการล้างด้วยมือโดยการทำความสะอาดตัวกรองเอง

การทำงานของตัวกรองอากาศ Air Filter ในระบบนิวเมติกส์ จะเริ่มต้นด้วยลมที่ถ่ายเทอากาศเข้าสู่ตัวกรองผ่านท่อลมหรือช่องทางที่กำหนดไว้ ซึ่งลมจะผ่านทางเส้นใยกรองที่มีรูขนาดเล็กอย่างถี่ยิบเข้าไป ฝุ่นและสกปรกที่เกาะติดกับเส้นใยกรองจะถูกคัดแยกออกจากลม ในขั้นตอนต่อไป ลมที่ผ่านการกรองแล้วจะไปสู่อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ในระบบนิวเมติกส์ โดยมีความสะอาดและปลอดภัยจากสกปรกในลม

สำหรับการบำรุงรักษาตัวกรองอากาศ Air Filter ในระบบนิวเมติกส์ ควรตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรองอากาศเป็นระยะเวลาที่กำหนด หรือตามคำแนะนำจากผู้ผลิต ทำเช่นนี้จะช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

ตัวปรับแรงดันลม ในระบบนิวเมติกส์

ตัวปรับแรงดันลม

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมแรงดันของลม บีบอัดแล้วส่งไปสู่อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในระบบนิวเมติกส์ เพื่อให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่และการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ และเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ

หน้าที่ของตัวปรับแรงดันลม:

1. ควบคุมแรงดันลม: ตัวปรับแรงดันลมจะคอยช่วยในการควบคุมแรงดันของลมบีบอัดที่ไปสู่อุปกรณ์หรือเครื่องจักร โดยสามารถปรับค่าแรงดันให้เหมาะสมกับการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ ตัวปรับแรงดันสามารถปรับค่าแรงดันลมได้ตั้งแต่ระดับต่ำสุดจนถึงระดับสูงสุดที่ระบุไว้ในข้อมูลสเปคต่างๆของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร

2.ควบคุมความเร็ว: การปรับแรงดันลมให้เหมาะสมจะส่งผลต่อความเร็วของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้งาน โดยการลดแรงดันลมอาจทำให้ความเร็วลดลง ในขณะที่การเพิ่มแรงดันลมอาจทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้น ดังนั้น ตัวปรับแรงดันลมมีบทบาทในการควบคุมความเร็วของการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์นิวเมติกส์

การทำงานของตัวปรับแรงดันลม:

1. รับลมบีบอัด: ตัวปรับแรงดันลมรับลมบีบอัดจากต้นทางที่มีความดันสูง โดยประกอบด้วยท่อนำลมและวาล์วเข้าสู่ตัวปรับแรงดันลม

2. ปรับแรงดัน: ตัวปรับแรงดันลมใช้ชุดวาล์วหรือเรกูเลเตอร์เพื่อปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการทำงาน ผู้ใช้งานสามารถปรับค่าแรงดันลมโดยการหมุนหรือปรับตัววาล์วหรือเรกูเลเตอร์ตามทิศทางที่เขียนระบุบนตัวปรับแรงดันลม

3. ส่งลมออก: หลังจากปรับแรงดันลมเสร็จสิ้นตามค่าที่ต้องการแล้ว ตัวปรับแรงดันลมจะส่งลมที่มีแรงดันที่ปรับแล้วออกจากตัวปรับแรงดันไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ต้องการใช้งาน

ดังนั้น ตัวปรับแรงดันลมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบนิวเมติกส์ เพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในระบบนิวเมติกส์มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง

ตัวอย่างตัวปรับน้ำมัน ในระบบนิวเมติกส์

ตัวผสมน้ำมัน Lubricator

เป็นส่วนสำคัญในระบบนิวเมติกส์ (Pneumatic system) โดยคอยส่งให้สารลื่นหรือน้ำมันเข้าไปในลมบีบอัด เพื่อปรับปรุงและละลายการเสียเรียงของชิ้นส่วนภายในระบบ ดังนั้นหน้าที่และการทำงานของตัวผสมน้ำมัน Lubricator คร่าวๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้:

หน้าที่ของตัวผสมน้ำมัน Lubricator:

เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์: ตัวผสมน้ำมัน Lubricator มีหน้าที่ให้ความสั่งสมบูรณ์ในการส่งสารลื่นหรือน้ำมันลงในระบบนิวเมติกส์ ซึ่งช่วยลดการเสียเรียงระหว่างชิ้นส่วนและลดการเกิดการเสียงรบกวนในการทำงาน
โดยการทำงานของตัวผสมน้ำมัน Lubricator จะมีด้วยกันดังนี้:

1. การส่งน้ำมัน: น้ำมันหรือสารลื่นที่จะถูกใช้ในระบบนิวเมติกส์จะถูกเติมลงในตัวผสมน้ำมัน Lubricator ผ่านท่อน้ำมันหรือท่อเดียวกับลมบีบอัด
2. การปรับปริมาณน้ำมัน: ตัวผสมน้ำมัน Lubricator จะมีการปรับปริมาณน้ำมันที่ไหลผ่าน โดยใช้วาล์วหรือคอนโทรลเลอร์ที่สามารถปรับปริมาณน้ำมันที่ไหลผ่านได้ ซึ่งจะช่วยในการควบคุมปริมาณน้ำมันที่เข้าสู่ระบบตามความต้องการ
3. การเติมน้ำมัน: ตัวผสมน้ำมัน Lubricator มักจะมีหลอดเติมน้ำมันหรือเติมสารลื่นเพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและเติมน้ำมันเพิ่มเมื่อจำเป็น
4. การกระจายน้ำมัน: น้ำมันหรือสารลื่นที่ไหลผ่านตัวผสมน้ำมัน Lubricator จะถูกกระจายไปยังชิ้นส่วนภายในระบบนิวเมติกส์ ซึ่งช่วยในการละลายและล้างสารสกปรกและการเสียเรียงที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วน
ดังนั้น, ตัวผสมน้ำมัน Lubricator มีหน้าที่สำคัญในการปรับปรุงความปราณีตรงของระบบนิวเมติกส์ โดยให้สารลื่นหรือน้ำมันเข้าไปในลมบีบอัด เพื่อลดการเสียเรียงและเสียงรบกวนในระบบ และช่วยในการบำรุงรักษาชิ้นส่วนภายในระบบนิวเมติกส์อีกด้วย