CATEGORIES
MENU

ชุดกรองลม F.R.L. (Filter-Regulator-Lubricator) คืออะไร

ชุดกรองลม F.R.L. (Filter-Regulator-Lubricator) คืออะไร

ชุดกรองลม F.R.L. (Filter-Regulator-Lubricator) ชุดกรองลม+ชุดปรับแรงดันลม+ชุดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

ชุดกรองลม แบบ F.R.L คืออะไร

* รูปตัวอย่าง การใช้งานชุดกรองลม(ดักน้ำ) ร่วมกับอุปกรณ์อื่นในระบบนิวเมติกส์

สำหรับท่านใดที่สงสัยเกี่ยวกับ ชุดกรองลม แบบ F.R.L คืออะไร นั้นท่านสามารถดูรายละเอียดในแต่ละส่วนได้ดังนี้ค่ะ

  • Air Filter/ชุดกรองลม เป็นตัวกรองสิ่งปนเปื้อนที่มากับลม เช่น ฝุ่น, เศษผง, สนิม) ที่ความละเอียด 40 ไมครอน และ สกัดละอองน้ำที่มากับลมบางส่วน อุปกรณ์ในส่วนนี้จะเป็นส่วนมาตรฐานที่ติดมากับชุดกรองลมทุกตัวค่ะ ส่วนคุณภาพการกรองลม ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวสินค้าและขึ้นตอนการผลิตจากผู้ผลิตค่ะ
  • Air Regulator/ชุดปรับแรงดันลม เป็นตัวปรับแรงดันลม ให้ได้ตามที่เครื่องจักรต้องการให้คงที่ เพราะบางครั้ง แรงดันลมจากต้นทางซึ่งอาจจะเป็นลมอัดในขั้นตอนเตรียมลมหรือผลิตลม อาจสูงเกินและไม่สม่ำเสมอ ถ้าเราเอาแรงดันลมที่ไม่มีความคงที่นี้ไปใช้งานคงจะไม่เหมาะสมเท่าใดนัก(สำหรับงานที่ต้องการลมอัดคุณภาพสูง+ปราศจากสิ่งสกปรกและสารเจือปน) อาจจะทำให้อุปกรณ์อื่นๆได้รับความเสียหาย หรือมีอายุการใช้งานที่สั้นลงได้ ดังนั้นชุดปรับแรงดันนี้จึงเข้ามาเป็นตัวคอยช่วยให้ลมอัดของท่านมีความราบเรียบ สามารถนำไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นในระบบนิวเมติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วในชุดควบคุมคุณภาพลมอัดทุกๆตัวจะมีตัวปรับแรงดันลมติดมาให้ด้วย ทั้งนี้ทั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับออปชั่นของชุดปรับปรุงคุณภาพลมรุ่นนั้นๆด้วยค่ะ
  • Air Lubricator/ชุดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น เป็นตัวจ่ายน้ำมัน อัตโนมัติซึ่งสามารถตั้งค่าการจ่ายน้ำมันได้ เครื่องจักรที่ต้องการการหล่อลื่นจำเป็นต้องใช้เพื่อบำรุงรักษาและยืดอายูการใช้งาน ตัวจ่ายน้ำมันนี้จะเป็นออปชั่นเสริมสำหรับชุดควบคุมคุณภาพลมอัด สามารถหาซื้อมาติดตั้งเข้ากับชุดกรองลมเพิ่มเติมได้ แต่ถ้าเป็นชุดกรองลมดักน้ำแล้ว ส่วนใหญ่จะมีตัวนี้ติดมาให้ด้วยค่ะ

ในการซื้อ ชุดกรองลมหรือชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด แบบ F.R.L มาใช้งานนั้น ท่านควรศึกษาพื้นฐานการทำงานตลอดจนรูปแบบการใช้งานด้วยว่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบใดได้บ้าง ซึ่งโดยปรกติแล้ว ประโยชน์ของชุดกรองลม ดักน้ำ แบบ F.R.L นั้นมีค่อนข้างมากมายค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์ดังกล่าวของผู้ใช้งานด้วย ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆเมื่อนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆในระบบ เพราะถ้าหากว่าเรามีการใช้งานที่เหมาะสมกับการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว ตลอดจนมีการออกแบบระบบ ดูแลรักษาที่ดี อุปกรณ์นี้สามารถที่จะยืดอายุให้กับอุปกรณ์อื่นที่อยู่ใกล้เคียง ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมให้กับท่านอีกด้วย