CATEGORIES
MENU

ความสำคัญของเทคโนโลยี ที่มีผลต่ออุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮโดรลิค

ความสำคัญของเทคโนโลยี ที่มีผลต่ออุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮโดรลิค

เมื่อเรามองย้อนกลับไปในยุคสมัยเก่าแล้วมาเปรียบเทียบกับยุคสมัยปัจจุบัน เราจะเห็นความแตกต่างด้านความคิดการสร้างสรรค์ของมนุษย์ว่า ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้น ก็จะถูกแต่งเติมให้ดีและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ในด้าน เทคโนโลยี ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมหนึ่ง ที่มีความสำคัญในความก้าวหน้านี้ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในแต่ละรุ่นนั้น จะมีหลากหลายน้อยลง ถ้าหากว่าการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีถูกจำกัดไว้

เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าแล้ว มันจึงถูกนำมาใช้สร้างประโยชน์มากขึ้น ทั้งในด้านการออกแบบและการพัฒนากลศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

เทคโนโลยีมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างมาก ในความก้าวหน้าของเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใดๆ ก็แล้วแต่ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องมือทางด้านกลศาสตร์ หรือเครื่องมือทางด้านนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์นั้น จะมีอุปกรณ์ประเภท หนึ่งที่ช่วยให้งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์มีการถูกถามกันมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ กระบอกสูบ กระบอกลม

ระบบเปิด ปิด ประตูอัตโนมัติ

กระบอกลม และ กระบอกสูบ เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการขับเคลื่อนหรือกระตุ้นให้เครื่องจักรเบาและเครื่องจักรกลหนักเคลื่อนที่ได้ อย่างที่เราต้องการเราจะพบว่าในเกือบทุก application สมัยใหม่ จะมีกระบอกลมหรือกระบอกสูบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสอง มาทำงานควบคู่ไปกับวาล์วหลายจังหวะหรือหลายทาง ซึ่งรูปแบบการทำงานนี้จะเป็นรูปแบบการทำงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นในขณะที่มีการทำงานของอุปกรณ์

ในบ้านเราปัจจุบันจะเห็นทั้ง กระบอกสูบ และ กระบอกลม ถูกนำมาใช้งานร่วมกับเครื่องมือต่างๆกันเยอะขึ้น ไม่เว้นแม้แต่เครื่องจักรในอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ กระบอกสูบ หรือ กระบอกลม นี้จะมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูง มีหลายประเภทหลายรูปแบบส่วนใหญ่ อีกทั้งมีความทนทานต่อการสึกหรอที่สูง มีการทำงานที่แม่นยำ และทนทานต่อน้ำหนักโหลดที่หนักๆได้ดีพอสมควร

ระบบเปิด ปิดประตู อัตโนมัติ สำหรับบ้านเรือนทั่วไป

ระบบลำเลียงกระเป๋า สัมพาระในสนามบิน

ในปัจจุบัน ผู้ผลิตกระบอกสูบ หรือ กระบอกลม รายใหญ่ๆในตลาด(เจ้าของแบรนด์ดังๆหลายเจ้า) เริ่มที่จะให้ความสำคัญของการนำอุปกรณ์ดังกล่าว และมีออกแบบ ผลิตออกมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อหลายขนาด หลายประเภทการใช้งาน และสามารถนำไปใช้งานแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น:

  1. รถเข็นหรือระบบลำเลียงกระเป๋าหรือสัมภาระในสนามบิน
  2. ระบบเปิดปิดการจราจรทางถนน จะเห็นว่าบางพื้นที่จะมีการนำอุปกรณ์นิวเมติกส์ ประเภทกระบอกสูบ หรือ กระบอกลม มาช่วยในการผลักและดึงประตูสำหรับกั้นการจราจรให้เราแบบอัตโนมัติ
  3. ระบบควบคุมการจอดรถในที่จอดรถของสถานที่ต่างๆยกตัวอย่างเช่นห้างใหญ่ๆทั่วไปหรือตึกที่รองรับการจอดรถแบบหลายๆชั้น
  4. ระบบลำเลียง หรือเคลื่อนย้ายมนุษย์ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ลิฟท์ แบบใช้ระบบ สูญญากาศ
  5. ระบบการควบคุมประตูหรือหน้าต่าง ที่มีน้ำหนักมากของอาคารบ้านเรือนต่างๆแบบอัตโนมัติ(ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ)

นี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างของความสำคัญของความก้าวหน้าเทคโนโลยีในยุคใหม่ๆ เมื่อเทียบกับยุคเก่า ที่มีผลกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้า และช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่มนุษย์มากขึ้นเท่าไหร่ เราก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ถูกผลิตออกมาให้เราได้ใช้งานกันอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นมากขึ้นเท่านั้น