CATEGORIES
MENU

การควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติกด้วยไฟฟ้า

การควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติกด้วยไฟฟ้า

การควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติกด้วยไฟฟ้า
 
กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ไปได้ต้องอาศัยพลังของตัวเองในการเคลื่อนที่ และจะเคลื่อนที่ไปในทางที่สะดวกโดยผ่านตัวนำไฟฟ้า เราสามารถบังคับทิศทางกระแสไฟฟ้าได้โดยใช้สวิตช์ไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยวัสดุที่ใช้ทำหน้าสัมผัส (contact) จะต้องเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เช่น ทองแดง และทองเหลือง ส่วนตัวโครงสร้างของสวิตช์ไฟฟ้าจะเป็นฉนวน การควบคุมการทำงานของสวิตช์ไฟฟ้าอาจจุใช้ปุ่มกด หรือบิดให้ทำงานตามความต้องการ ส่วนการควบคุมการทำงานของระบบนิวแมติกด้วยไฟฟ้าในการจำกัดระยะทางของระยะชักของก้านสูบจะถูกกำหนดด้วย ลิมิตสวิตช์ (limit switch)
 
ลิมิตสวิตช์
 
ลิมิตสวิตช์ก็คล้ายกับสวิตช์ไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งหลักการทำงานสามารถดูได้ในตำแหน่งปกติหมายถึงตำแหน่งที่ยังไม่มีอะไรมา กระทำปุ่มบนลิมิตสวิตช์ขณะทำงาน ซึ่งตำแหน่งนี้หน้าสัมผัสจะต่ออยู่ระหว่างจุด c กับจุด a เมื่อมีก้านสูบกดหรือมีอะไรกระทำที่ปุ่มกด จะทำให้หน้าสัมผัสต่อระหว่างจุด c กับจุด b จะสังเกตได้ว่าหน้าสัมผัสระหว่างจุด c กับจุด a จะเป็นปกติปิด และหน้าสัมผัสระหว่างจุด c กับจุด b จะเป็นปกติเปิด หน้าสัมผัสในลิมิตสวิตช์มีลักษณะการทำงานยู่ 2 แบบ คือ
 
1.หน้าสัมผัสชนิดทำงานช้าเมื่อมีการกระทำที่ขาบังคับของลิมิตสวิตช์ จะบังคับหน้าสัมผัส หลุดจากจุด a แต่ในขณะ เดียวกันก็ยังไม่ต่อจุด b ทันที จะมีระยะอยู่ช่วงหนึ่งถึงจะทำให้หน้าสัมผัสต่อระหว่างจุด c กับจุด b แต่ถ้าปล่อยขาปุ่มกดก่อนที่หน้าสัมผัสจะต่อจุด b ก็จะทำให้หน้าสัมผัสกลับไปต่อระหว่างจุด c กับจุด a อีก
 
2. หน้าสัมผัสชนิดทำงานทันที แบบนี้จะต่างจากแบบแรก คือเมื่อมีการกระทำที่ขาบังคับของ ลิมิตสวิตช์ จะบังคับหน้าสัมผัสหลุดจากจุด a มาต่อจุด b ทันทีด้วยความเร็วของสปริงในตัวของลิมิตสวิตช์ไม่เกี่ยวข้องกับความเร็วของขาบังคับของลิมิตสวิตช์
 
หลักการเลือกใช้ลิมิตสวิตช์ การเลือกใช้ลิมิตสวิตช์จะต้องใช้ให้ถูกต้องกับงานที่ใช้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นให้พิจารณา ตามหลักการต่อไปนี้
 
1. ห้ามต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าคนละด้านกับหน้าสัมผัส จะต้องต่อเข้าลิมิตสวิตช์เสียก่อนจึงจะต่อเข้าอุปกรณ์อื่น ๆ ได้
 
2. ห้ามใช้ลิมิตสวิตช์เกิดกำลังจากบริษัทผู้ผลิตกำหนดเอาไว้ ตัวอย่างเช่นลิมิตสวิตช์ถูกออกแบบเพื่อทนกระแสไฟฟ้า 10 แอมแปร์ ไม่ควรนำมาใช้กับมอเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการกระแส 10 แอมแปร์พอดี เพราะบางครั้งกระแสไฟฟ้าจะสูงกว่ากำหนด ซึ่งเป็นสาเหตุให้หน้าสัมผัสไหม้ได้
 
3. การติดตั้งลิมิตสวิตช์ไม่ควรให้เกิดการกระแทกหรือตีกลับอย่างทันทีทันใด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการสึกหรอของกลไกในลิมิตสวิตช์และชำรุดเร็วกว่าปกติ
 
4. จะต้องแน่ใจว่ากลไกบังคับปุ่มกดให้ลิมิตสวิตช์ ทำงานมีแรงกระทำทนเพียงพอที่จะให้ลิมิตสวิตช์ทำงานได้ โดยปกติทั่วไปลิมิตสวิตช์จะใช้เวลาในการทำงานประมาณ 1 ใน 5 วินาที ในการส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า บางครั้งในเครื่องจักรถ้าต้องการเร่งการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยการปรับความเร็วในการในการผลิตให้เร็วขึ้น เครื่องจักรอาจจะทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิม เพราะลิมิตสวิตช์ไม่สามารถส่งสัญญาณได้นานเพียงพอในการกระตุ้นให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ทัน